Linkovi

21. novembra 1974. potvrðen Zakon o slobodi informisanja - 2004-11-18


21. novembra 1974. Senat SAD je sa 65 glasova za i 27 glasova protiv poništio veto koji je predsednik Džerald Ford pokušao da stavi na Zakon o slobodi informisanja, koji je graðanima omoguæavao nesmetan pristup Vladinim podacima. Predhodnog dana, isto je uèinio i Predstavnièki dom, i to rezultatom 371 naspram 31. Kako je smatrao predsednik Ford, Zakon o slobodi informisanja bio je ”neustavan i nesprovodiv“, i jedna od njegovih stavki omoguæavala je sudu da uèini dostupnim javnosti podatke koji su smatrani ”tajnim i osetljivim u nekim oblastima“, a koji su bili van dometa njihove struène ekspertize. Pa ipak, kada je preglasan od strane èlanova Senata i Predstavnièkog doma, i kada je zakon stupio na snagu, predsednik Ford je hvalio Zakon o slobodi informisanja.

XS
SM
MD
LG