Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_18nov04_Blair_Chira.jpg">Francuski predsednik Žak Širak i britanski premijer Toni Bler dele isti pristup mnogim svetskim problemima - 2004-11-18


Govoreæi o iraèkom pitanju, Toni Bler je izjavio da su razlike izmedju Britanije i Francuske dobro poznate, ali da obe nacije žele da vide razvoj stabilnog i demokratskog Iraka. Žak Širak rekao je da su dve zemlje došle do razlièitih zakljuèaka o Iraku i da æe, po njegovom mišljenju, istorija presuditi koja je od njih bila u pravu. Upitan o konfliktu o Iraku, Širak je rekao da ne smatra da je on pomogao globalnom ratu protiv terorizma.

«Ako pogledate kako se razvija situacija u svetu u pogledu bezbednosti i ekspanzije terorizma, ne samo na Bliskom Istoku nego i širom sveta, ako pogledate na primer Aziju, a posebno jugoistoènu Aziju, ne možete reæi sa ubedjenjem da se situacija znaèajno popravila. Govorim o aspektima bezbednosti i terorizma. Ne vidim direktnu vezu izmedju širenja terorizma i situacije u Iraku, ali mislim da je tako.»

Obojica lidera izjavila su da æe tesno saradjivati na nizu drugih pitanja, ukljuèujuæi i izraelsko-palestinski konflikt. Širak je naglasio da napredak u tom regionu mora da poène slobodnim i poštenim predsednièkim izborima za Palestince.

«Velika Britanija i Francuska smatraju da se sada otvara novi prostor za rešenje bliskoistoènog pitanja. To znaèi da bismo mogli da imamo stabilniji politièki poredak i nameravamo da uradimo sve što možemo da bismo to realizovali. Premijer Bler nedavno je imao razgovore u SAD o tome. Mislim da postoji konsenzus o tome da se omoguæe palestinski izbori, odnosno da palestinski narod može da izabere svog lidera, i važno je da svi naèine napor da bi izbegli bilo kakve provokacije u tom kontekstu»

Britanski premijer izjavio je da je najbolja strategija za izraelsko-palestinski konflikt niz koraka o kojima je prošle nedelje razgovarao sa predsednikom Bušom u Vašingtonu.

«Plan od pet koraka koji smo izneli predsednik Buš i ja nudi jedini put napred u ovom trenutku, i mislim da se predsednik Širak i ja u suštini slažemo oko njegovih elemenata. Prvi korak je da moramo da imamo jasnu viziju buduænosti a to je postojanje dve države. Drugo, moramo da jasno kažemo da je neophodno da se neometano održe palestinski izbori. Treæe, moramo da sa Palestincima izgradimo neophodnu strukturu – politièku, ekonomsku i bezbednosnu – za izgradnju samostalne države. Èetvrto, moramo da budemo sigurni da se plan o povlaèenju izraelskih naseljenika koji je izneo premijer Šaron realizuje. I na kraju, sve te korake ako se ostvare, treba da iskoristimo kao moguænost da se vratimo mirovnoj mapi i pregovorima o konaènom statusu»

I Bler i Širak naveli su nedavni sporazum sa Iranom oko nuklearnog razoružanja kao dokaz da evropske zemlje mogu da saradjuju na rešavanju problema, iako je francuski lider dodao da Iran mora da preduzme korake kako bi uèvrstio poverenje medjunarodne zajednice. Francuski predsednik nalazi se u dvodnevnoj poseti Britaniji, što mnogi vide kao vrhunac obeležavanja 100 godišnjice sklapanja sporazuma izmedju dve zemlje, kojim je okonèan dugododišnji spor oko kolonijalnih teritorija.

XS
SM
MD
LG