Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/pool_rice_bush_16nov04_150.jpg">Imenovanje Kondolize Rajs za državnog sekretara odražava kontinuitet spoljne politike Bušove administracije - 2004-11-18


Predsednik Buš je imenovao dosadašnjeg savetnika za nacionalnu bezbednost, Kondolizu Rajs, za novog državnog sekretara, posle ostavke Kolina Pauela. Diplomatski dopisnik Glasa Amerike, Andre de Nešnera, osvræe se na neke od izazova sa kojima æe se Kondoliza Rajs suoèiti u novoj ulozi.

Kondoliza Rajs je najpouzdaniji spoljnopolitièki savetnik predsednika Buša i analitièari smatraju da njeno imenovanje za novog državnog sekretara ne predstavlja iznenadjenje. Veze gospodje Rajs sa porodicom Buš ne potièu od juèe. U administraciji Džordža Buša starijeg, Kondoliza Rajs je bila ekspert za Sovjetski Savez, u Savetu za nacionalnu bezbednost. Tokom izborne kampanje 2000. godine Kondoliza Rajs je bila glavni spoljnopolitièki savetnik, tada predsednièkog kandidata Džordža Buša mladjeg, a zatim je postavljena za savetnika za nacionalnu bezbednost, postavši posle toga blizak prijatelj predsednika i èesti gost u predsednièkom odmaralištu Kemp Dejvid, nadomak Vašingtona. Dejvid Rotkopf je autor knjige o istoriji Saveta za nacionalnu bezbednost koja uskoro izlazi iz štampe. Po njegovom mišljenju, imenovanje Kondolize Rajs za naslednika Kolina Pauela, predstavlja pokušaj administracije da ostavi utisak jedinstva u domenu spoljne politike.

«Ono što su iskusili poslednjih godina bili su nejedinstvo, trvenja i nesuglasice, naroèito izmedju Stejt departmenta i sekretarijata za odbranu. Predsednik Buš stavlja veliki naglasak na lojalnost, a ako mu je iko bio lojalan u ovoj administraciji onda je to Kondoliza Rajs koja je, na neki naèin, postala njegovo «drugo ja». Stoga je Buš odluèio da stvori tim istomišljenika ne èelu spoljnopolitièke piramide.»

Robert Hanter je bivši funkcioner Stejt departmenta i bivši amerièki ambasador pri NATO-u. On smatra da postaviti nekoga poput Kondolize Rajs na èelo Stejt departmenta svakako ima svoje prednosti.

«Svakako, Kondoliza Rajs je bliska predsedniku i uživa njegovo poverenje. Kada se radi o èlanovima administracije koji vode spoljnu politiku to je veoma važno. Ako ona bude slala signale stranim vladama, one æe moæi da budu sigurne da iza toga stoji predsednik. Drugi aspekt je da æe ona svakako imati više uticaja na predsednika nego što je bio sluèaj sa Kolinom Pauelom, koji u stvari nikada nije bio deo užeg Bušovog tima.»

Medjutim, Dejvid Rotkopf upozorava da se imenovanjem tako bliske osobe za državnog sekretara stvara i rizik da se onemoguæi ispoljavanje razlièiitih gledišta.

«Predsednièki timovi za nacionalnu bezbednost funkcionišiu najbolje kada se predsedniku izlože razlièita gledišta, a manje uspešno kada se predsedniku prezentira veæ usaglašen jedinstven stav, kada je zakljuèak veæ donet. Potrebno je da predsednik zna kakve opcije mu stoje na raspolaganju.»

Rotkopf dodaje da æe biti interesantno videti narednih meseci da li æe Kondoliza Rajs poèeti da ispoljava i sopstvene stavove o spoljnoj politici. Analitièari navode da je teško zakljuèiti šta Kondoliza Rajs zapravo misli o pojedinim važnim medjunarodnim pitanjima. Karl Inderfurth je bivši funkcioner Stejt departmenta u administraciji predsednika Bila Klintona, kao i èlan Saveta za nacionalnu bezbednost u administraciji predsednika Kartera.

«Ona je tokom protekle èetitri godine veoma vodila raèuna da ne pokaže šta zapravo misli o pojedinim pitanjima, što i jeste u skladu sa ulogom savetnika za nacionalnu bezbednost, koji treba da posreduje u donošenju odluka na fer naèin, ali da ne iznosi javno da se slaže ili ne slaže sa pojedinim pitanjima. Medjutim, mislim da æe na položaju državnog sekretara postati ubrzo mnogo jasnije kakva su gledišta Kondolize Rajs o pitanjima kao što su upotreba sile, doktrina prevencije, kao i da li treba da poklanjamo pažnju Ujedinjenim nacijama ili treba da zanemarimo svetsku organizaciju, kao što misle neki èlanovi administracije.»

Analitièari takodje navode da æe Kondoliza Rajs morati da se suoèi sa istim pitanjima sa kojima se suoèavao i Kolin Pauel, kao što su rat u Iraku, neširenje nuklearnog oružja i popravljanje odnosa unutar atlantskog saveza. Oni, medjutim, upozoravaju da je Kolin Pauel posedovao i iskustvo u pogledu komandovanja i upravljanja velikim birokratskim institucijama, bilo da su u pitanju oružane snage ili Stejt department, dok Kondoliza Rajs dolazi samo sa reputacijom odanog predsednikovog savetnika. Osvræuæi se, kako izgleda, delimièno na taj izazov, Kondoliza Rajs je u kratkoj izjavi kojom je prihvatila nominaciju rekla da æe jedan od njenih glavnih prioriteta biti da osoblje Stejt departmenta ima na raspolaganju sve što je potrebno da bi povelo amerièku diplomatiju u 21. vek.

XS
SM
MD
LG