Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/Putin.jpg">Vladimir Putin: Rusija razvija novi tip rakete sa nuklearnom bojevom glavom - 2004-11-17


Predsednik Putin je rekao da je u toku rad na proizvodnji nove rakete sa nuklearnom bojevom glavom, kao deo nastojanja da se ojaèaju ruske oružane snage. Govoreæi na skupu viših oficira, Putin je naveo da medjunarodni terorizam predstavlja jednu od glavnih pretnji sa kojima se Rusija suoèava, ali je dodao da Moskva ne može da ignoriše nuklearne pretnje i da je potrebno da razvije novi tip nuklearnih raketa.

Putin je precizirao da æe se novi raketni sistem razlikovati od svega što poseduju druge nuklearne sile. Dodao je da æe nove rakete biti rasporedjene u buduænosti, ali nije naveo kada i nije pružio bilo kakve dodatne pojedinosti. Medjutim, ruski ministar za odbranu, Sergej Ivanov, izjavio je nedavno da Rusija planira da testira novu vereziju lake balistièke rakete tipa Topol-M. Rakete tog tipa imaju domet od oko šest hiljada milja i, navodno, mogu da manevrišu tokom leta kako bi izbegle da budu otkrivene. Takodje se izveštava da Rusija radi na novom tipu teške rakete sa nuklearnom bojevom glavom.

Predsednik Putin je više puta nagoveštavao da æe Rusija ojaèati svoju vojnu moæ, koja je, zbog finansijskih problema, oslabila posle raspada Sovjetskog Saveza. Struènjak za vojna pitanja, u moskovskom Centru za odbrambene informacije, Ivan Safranèuk, kaže da je ruska odbrambena politika veæ duže vreme motivisana uglavnom reagovanjem na pretnje terorizma, ali da se sada predsednik Putin obraæa onima koji su zabrinuti zbog moguæih nuklearnih pretnji.

«Ovdašnji nuklearni lobi je našao naèin da prenese svoju poruku Putinu i predsednik sada na neki naèin mora da iznese njihove sugestije,» kaže Safranèuk i dodaje da smatra da Putin nije imao nameru da uputi bilo kakvo direktno upozorenje drugim zemljama - posebno ne, Sjedinjenim Državama. Medjutim, èinjenica je ipak da Putinov govor pada samo nekoliko dana uoèi njegovog susreta sa predsednikom Bušom, na Azijsko-pacifièkom ekonomskom forumu u Èileu.

Predstavnici Bušove administracije su izjavili da ih saopštenje Rusije da razvija novo atomsko oružje nije alarmirala

Amerièki zvaniènici ne pokazuju znake iznenaðenja ili uzbune zbog odluke predsednika Putina da razvije novi tip rakete sa nuklearnom bojevom glavom. Predstavnik Državnog sekretarijata Adam Ereli je rekao je da je Ruski plan u okviru Moskovskog sporazuma koji poziva na obostrano smanjenje strateškog oružja.

“Aktivnosti na održavanju i modernizaciji ruskih nuklearnih snaga ne smatramo pretnjom i ono što Rusi rade je u skladu sa našim uzajamnim obavezama i u skladu sa moskovskim sporazumom“.

Zvaniènici Pentagona kažu da nisu ni malo uznemireni i da æe saèekati da vide kako æe se stvari dalje razvijati. Predsednik Putin je na sastanku sa visokim vojnim zvaniènicima izjavio da Rusija ne može da ignoriše pretnje od meðunarodnog terorizma i da je potrebno da razvije novi odbrambeni sistem. Zamenik direktora Instituta za amerièke i kanadske studije u Moskvi, Viktor Kremenjuk, kaže da nove rakete ne predstavljaju pretnju za Sjedinjene Države.

“Iako Rusija ima moguænosti da razvije novi tip oružja za strateški važna podruèja, verujem da to ne predstavlja pretnju po Sjedinjene Države“. Na planove predsednika Putina se gleda kao na njegov pokušaj da obnovi vojnu moæ Rusije koja je znatno oslabila od pada Sovjetskog saveza.

XS
SM
MD
LG