Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/aptn_blair_eng_150_5may04.jpg ">Bler: Koalicione snage ostaju u Iraku dok se ne ostvari stvarna demokratija - 2004-11-14


Britanski premijer Toni Bler izjavio je da se koalicione snage neæe povuæi iz Iraka sve dok se ne ostvari stvarna demokratija u Iraku. Kako izveštava novinarka Glasa Amerike, Pola Vulfson, Bler je to rekao u intervjuu amerièkoj televizijskoj mreži NBC.

Premijer Bler je ukazao da pripadnicima koalicije, koji obavljaju težak i opasan zadatak, treba izraziti zahvalnost. Po njegovim reèima, žene i muškarci u uniformi koji su oslobodili Irak od tiranije Sadama Huseina sada oslobaðaju zemlju od terorizma.

"Strategija za povlaèenje predviða uspostavljanja demokratije u Iraku, i ukoliko do toga doðe, biæe to od ogromnog uticaja kako na ukupan region, tako i na našu, amerièku i britansku bezbednost", rekao je Bler.

U intervjuu snimljenom posle razgovora sa predsednikom Bušom u Beloj kuæi u petak, Bler je detaljno objašnjavao percepcije o situaciji u Iraku na obe strane Atlantika. Ljudi èesto zaboravljaju da Irak nije bio stabilna zemlja pod Sadamom Huseinom, naveo je Bler.

"Hiljade ljudi je brutalno ubijeno. To je bila zemlja koja u poslednje dve decenije pokrenula dva rata."

Blerov intervju emitovan je u juèerašnjem programu televizije “Susret sa štampom” televizijske mreže NBC, dok su koalicione trupe vodile borbe sa manjim razbijenim grupama pobunjenika u Faludži. U programu televizijske mreže FOKS, republikanski senator Džon Mekkejn iz Arizone, inaèe, èlan senatskog Odbora za oružane snage, branio je operacije protiv pobunjenika ukazavši da predstoji još duga borba u Iraku.

"Morali smo to da uèinimo u Faludži. Pre svega, nismo smeli da dozvolimo da ona postane pobunjenièko utoèište. Napravili smo niz grešaka u ovom konfliktu, ali mislim da smo sada na pravom koloseku", zakljuèio je Makkejn.

Senator Mekkejn je takoðe rekao da bi izbori u Iraku mogli da budu održani bez uèešæa svih pripadnika sunitske manjine, koji žive u oblasti Faludže. Vodeæi demokratski senator u Odboru za oružane snage, Karl Levin iz države Mièigen izjavio je u intervjuu CNN-u da bi, èim situacija bude pod kontrolom u Faludži, trebalo uložiti napore za ukljuèivanje sunita u iraèki politièki proces.

"Dok se naša vojska briljantno bori, to se ne može reæi za planove administracije bilo za posleratni period u Iraku, ili situaciju nakon napada na Faludžu", istakao je Levin. On je takoðe naglasio da pored politièkih koraka, treba ubrzati proces prenosa bezbednosnih funkcija na novo-obuèene iraèke snage.

XS
SM
MD
LG