Linkovi

Danijel Server, Direktor Balkanske inicijative pri amerièkom Institutu za mir: Keri više od Buša bio naklonjen samoopredjeljenju Kosova - 2004-11-05


Mislim da bi rezultat izbora imao više uticaja da je Keri dobio, jer je Keri više od Buša bio naklonjen samoopredjeljenju Kosova. Predsjednik Buš u suštini pokušava da odloži odluku o statusu, ali mislim da je sve više onih u SAD koji smatraju da bi nešto u vezi sa konaènim statusom trebalo da se uèini za vrijeme ovog mandata. Ja ne znam šta æe se taèno uèiniti, jer Amerikanci jos nisu odluèili kakav konaèan status za Kosovo oni žele, ali mislim da je sve više onih koji smatraju da je neophodno izbjeæi svaku moguænost novog nasilja na Kosovu. Potrebno je, za vrijeme ovog Bušovog mandata, donijeti odluku o statusu Kosova.

Govoreæi o formiranju nove vlade Kosova, Server kaže da je to pitanje u nadležnosti Kosovara i da medjunarodna zajednica ne bi trebalo da insistira na širokoj koalicionoj vladi kakva je - pod pritiskom medjunarodne zajednice - formirana nakon prethodnih izbora. Server ocjenjuje da institucije nesmetano mogu funkcionisati i u sluèaju da široku koalicionu vlast zamijeni sistem vlade i opozicije.

U sluèaju eventualnih pregovora sa Beogradom o konaènom statusu Kosova, pitanje široke koalicione vlade može da bude aktuelno, ali moguæe je da vlada i opozicija imaju jedinstven stav, bas kao što je situacija u Srbiji, gdje funkcionišu vlast i opozicija, ali kada je u pitanju status Kosova postoji jedinstvena platforma.

Nova kosovska vlada æe u svakom sluèaju, kaže Danijel Server, imati mnogo veæu vlast i samim tim odgovornost od prethodne. Ta vlada mora da demonstrira spremnost i sposobnost efikasnog upravljanja Kosovom, shodno evropskim normama.

"Svi mi govorimo o standardima prije statusa, ali ja mislim da je samo jedan standard koji stoji izmedju Kosova i konaènog statusa - a to je tretman kosovskih Srba i drugih manjinskih zajednica. U tom smislu neophodno je znaèajno poboljšanje situacije. Naznake pokusaja da se situacija popravi su vidljive, ali tek bi trebalo da vidimo sta je nova vlada Kosova spobobna da uèini. U Bosni se, recimo, vratilo više od polovine izbjeglog i raseljenog stanovništva i to je vrlo znaèajan podatak. To je nešto što bi željeli da vidimo i na Kosovu - da se znaèajan broj onih koji su raseljeni vrati u svoje domove i da im se omoguæi bezbjedan i normalan život na Kosovu. U medjuvremenu, Beograd predlaže odredjenu teritorijalnu autonomiju, opciju podjele Kosova na neki naèin. Ja sam protiv takvog rešenja, ali Beograd ima legitimno pravo da na toj opciji insistira. Naèin da se najbolje parira opciji podjeli Kosova jeste upravo da se kosovskim Srbima omoguæi apsolutna sloboda kretanja. To je nešto što je sada apsolutno neophodno.

XS
SM
MD
LG