Linkovi

02. novembra 1873. poèela proizvodnja bodljikave žice - 2004-11-02


02.novembra 1873. u Èikagu poèela je proizvodnja bodljikave, ili kako su je nekada zvali, oštre žice. Bodljikavu žicu osmislio je farmer Džozef Gliden, kao ogradu koja æe spreèiti bizone i stoku da prolaze na njivu i jedu useve. Po reèima profesora Džejmsa Smolvuda sa univerzita države Oklahome, bodljikava žica je zauvek promenila izgled amerièkog zapada, zbog toga što je stoka, koja je tada lako rušila drvene ograde, po prvi put spreèena da prolazi na njive. Ranèeri su isprve mrzeli bodljikavu žicu i zvali je ”Ðavolji konopac“, ali su veoma brzo shvatili njene kvalitete. Do 1900. veæina privatnih ranèeva bila je ogradjena bodljikavom žicom.

XS
SM
MD
LG