Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/sebian_02nov04_SAW_150.jpg">U amerièkim bioskopima poèeo je da se prikazuje novi horor film SAW ili ”Testera“ - 2004-11-02


SAW ili ”Testera“ je rediteljski i scenaristièki debi reditelja Džejmsa Vana, koji mnogi uporeðuju sa filmom ”Seven“ Dejvida Finèera. Meðutim, agencije navode da naspram filma SAW, ”Seven“ deluje kao, kako se navodi ”Èarobnjak iz Oza“. Naime, fotograf Adam, koga tumaèi jedan od scenarista filma Li Vanel i hirurg Lorens Gordon, koga tumaèi Keri Elves, jednog jutra se bude u neèemu što lièi na podrum neke fabrike. Ispostavlja se da ih je oteo ludak pod imenom ”Testera“, a samo njegovo ime govori na šta je spreman. Posredstvom video trake, ”Testera“ im saopštava da u narednih osam sati jedan od njih treba da ubije onog drugog, inaèe æe se obojica suoèiti sa groznom smræu. Reditelj i scenarista filma SAW ili ”Testera“ Džejms Van i Li Vanel, priznaju da njihov film nije za osetljivije i da je njihova namera bila da šokiraju gledaoce.

“Ovaj film je napisan sa ciljem da nas ljudi primete, a kao što znamo, nema boljeg naèina da vas ljudi zapamte nego da ih šokirate i preplašite,“ kaže Vanel. ”Svaka strašna ideja i svaka noæna mora koju smo imali od detinjstva, ušla je u ovaj film kao u neki veliki lonac.”

Monika Poter, koja tumaèi Gordonovu ženu Alison, priznaje da su neke scena bile toliko uznemirujuæe da nije mogla ni da prisustvuje snimanju. U Filmu se pojavljuje i Deni Glover koji tumaèi detektiva Dejvida Tepa.

Kao i obièno film SAW ili ”Testera“ znatno je omekšan za amerièko tržište, kako bi mogao da bude rangiran za R, što znaèi da mlaði mogu da ga gledaju u pratnji starijih. Verzija koja je recimo prikazana na Festivalu fantastike u Nemaèkoj, bila je takozvani ”director s cut“, a u Americi bi mogli da je gledaju iskljuèivo oni sa više od 21. godine. Film SAW ili ”Testera“ premijerno je prikazan na festivalu Sandens, a u bioskope širom Evrope dolazi poèetkom januara.

XS
SM
MD
LG