Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/cds1.jpg">Kupovina preko interneta oduzela primat seksu - 2004-10-29


Prema istraživanju koje su zajednièki sproveli istraživaèi sa Univerziteta države Pensilvanije i Univerziteta grada Pitsburga, 1997. godine 20 odsto pretraživanja interneta imalo je veze sa seksom, dok je sada taj broj opao na oko 5 procenata u Americi, a u Evropi nešto više - 8 do 10 procenata. S druge strane, istraživanje je pokazalo da je u poslednjih sedam godina upotreba interneta za razne oblike trgovine porasla za 86 odsto. Internet se takodje sve više koristi za pronalaženje raznih podataka, od repertoara u bioskopima i pozorištima, ili jelovnika po restoranima, do nauènih podataka iz univerzitetskih biblioteka. Medjutim, znatno manji skok je zabeležen u vremenu koje korisnici žele da potroše na pretraživanja. U pretraživaè se najèešæe upisuju samo dve reèi, posle èega se najèešæe poseæuju takodje samo dve od ponudjenih adresa. Prema pomenutoj studiji, traganja za podacima obièno traju manje od pet minuta jer ljudi najèešæe pogledaju samo prvu stranu. Zbog toga kompanije plaæaju nekima od internet pretraživaèa dobre pare da bi se njihove adrese našle u vrhu ponudjenog niza, dok s druge strane, neki pretraživaèi razvijaju tehnologiju kojom bi se to zaobišlo. Na kraju istraživaèi su zakljuèili da velika veæina korisnika interneta još uvek nije upuæena u to kako da koriste pretraživaèe.

XS
SM
MD
LG