Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/ap_kerry_wisconsin_150_eng_15oct04.jpg">Politièki profil i karijera predsednièkog kandidata demokratske stranke Džona Kerija  - 2004-10-28


Prema reèima njegovih prijatelja, Džon Keri je celog svog života imao želju da postane predsednik. Sada, u 60-oj godini, za to mu se najzad ukazala prilika.

«Takmièim se na predsednièkim izborima kako bih Ameriku vratio na pravi put, kako bih Amerikancima vatio izgubljena radna mesta i kako bi dokazao da je osoba koja stvarno treba da izgubi radno mesto u Americi – predsednik Džordž Buš,» poruèio je senator Keri.

Po prvi put od završetka Hladnog rata, Amerikanci smatraju da je spoljna politika, naroèito rat u Iraku - kljuèno pitanje na predsednièkim izborima. Senator, koji je inaèe èlan senatskog odbora za spoljnopolitièka pitanja, glasao je za rezoluciju kojom je predsednik Buš bio ovlašæen da upotrebi silu protiv Iraka, ali je glasao protiv zahteva administracije za dodatno finansiranje vojnih operacija i obnove Avganistana i Iraka, tvrdeæi da bi novac za to trebalo da bude dobijen ukidanjem poreskih olakšica za najbogatije Amerikance koje je uveo predsednik Buš. Senator Keri se takodje zalaže za više multilateralan pristup Amerike globalnim pitanjima.

«Mislim da nam je potreban predsednik koji zna kako da ojaèa naše saveze i kako da uèini Ameriku snažnijom obnavljanjem ugleda i uticaja koji smo imali,» istièe senator Keri.

Senator Keri podržava medjunarodnu trgovinu, sa naglaskom na zaštiti radnih i ekoloških standarda. On je takodje obeæao da æe uvesti mere kojima bi se amerièke poslovne firme odvratile od transfera radnih mesta u inostranstvo. Medjutim, biraèi æe svakako obratiti pažnju i na pitanja unutrašnje politike. Denis Džonson, profesor politièkih nauka na univerzitetu Džordž Vašington, kaže da je Džon Keri tokom svoje 20-godišnje karijere u Senatu ostavio jasan trag u pogledu svojih ideoloških opredeljenja.

«Ako biste odabrali nekoliko senatora kojima biste mogli da prikaèiite oznaku «liberal», senator Keri bi svakako bio medju njima,» kaže Džonson.

Politièki analitièar Stiven Hes opisuje senatora Kerija na sledeæi naèin:

«Mislim da je Džon Kerti iskusan, pragmatièan, 60-ogodišnji zakonodavac, da je svakako patriota i da je svakako orijentisan levo od centra, po amerièkim standardima, ali ne i po svetskim standardima,» naglašava Hes.

Na mnoge odluke senatora Kerija uticala je èinjenica da je služio kao komandir patrolnog èamca u vijetnamskom ratu pre više od 30 godina. Denis Džonson, smatra da je tada, u delti reke Mekong, Džon Keri pokazao upornost i takmièarski duh koji æe karakterisati i njegovu kasniju politièku karijeru.

«Iskustvo steèeno u vijetnamskom ratu èini suštinski aspekt njegove liènosti i njegovih ambicija,» kaže Džonson.

Stiven Hes se slaže, dodajuæi da je Kerijeva vojna služba ostavila neizbrisiv utisak na mladog mornarièkog oficira.

«On se zaista istakao svojom služenjem u vijetnamskom ratu. Ono je bilo kratkotrajno - ali je Keri pri tom pokazao svoju hrabrost. A, zatim se vratio kuæi i promenio mišljenje o tom ratu i postao lider antiratnog pokreta,» kaže Hes.

Keri je kao višestruko odlikovani ratni heroj postao otvoreni kritièar rata u Vijetnamu, uèestvujuæi u protestima i svedoèeæi u Kongresu, èime je po prvi put postao poznat amerièkoj javnosti.

Posle poèetnog neuspeha u nadmetanju za Kongres, ranih 1970-ih, Keri je deset godina bio javni tužilac u državi Masaèusets, da bi 80-ih godina bio izabran za zamenika guvernera te države. 1984-e, njegova karijera je doživela uspon izborom za senatora. Po njegovom politièkom stilu u Senatu, pristalice opisuju Kerija kao ozbiljnog i odluènog, a protivnici kao donekle dalekog i bezliènog politièara. Posle razvoda od prve žene sa kojom ima dve æerke, Keri se na poèetku svoje karijere u Senatu oženio Terezom Hajnc, udovicom republikanskog senatora, Džona Hajnca. Džeremi Mejer, sa univerziteta Džon Mejson, u Virdžiniji, smatra da je Džon Keri spreman za ulogu predsednièkog kandidata demokratske stranke i da uživa u njoj.

«Mislim da se, ako pogledate unazad na celokupnu karijeru Džona Kerija, radi o nekom ko je uvek želeo da bude tamo gde se sada nalazi,» kaže Mejer.

Posle dugogodišnje i uspešne karijere u javnom i politièkom životu - od Vijetnama do Senata, Džon Keri se nada da æe ostvariti svoj životni cilj i postati predsednik Sjedinjenih Država.

XS
SM
MD
LG