Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/AP_serbian_Bush_150.jpg">Predsednik Buš imao susrete sa biraèima u kljuènim državama srednjeg zapada - 2004-10-26


Pošto o odredjenim državama prednost uživa jedna ili druga stranka, kandidati su se usredsredili na države u kojima æe se voditi glavna bitka za glasove jer u njima ni jedan od kandidata nema ubedljivu prednost. Stoga nije èudno što su i senator Keri i predsednik Buš u današnji plan ukljuèili državu Viskonsin. Predsednik je proveo dan u karavanu autobusa obilazeæi mala mesta na zapadu te države. Po sitnoj, hladnoj kiši on se obraæao svojim, republikanskim pristalicama:

”Došao sam da od vas tražim vaše glasove. Došao sam da od vas tražim pomoæ. Uopšte ne sumnjam u to da æemo, ako pobedimo u Viskonsinu, osvojiti veliku pobedu drugog novembra.“

To je bio peti Bušov autobuski obilazak Viskonsina, tokom koga se usredsredio na naseljena mesta u kojima je tesnim rezultatom izgubio od Ala Gora, na predsednièkim izborima 2000. godine. Funkcioneri kampanje kažu da im je cilj bio zadržavanje njihove politièke baze, uz pridobijanje onih demokrata koji se slažu sa predsednikovim konzervativnim gledištima o pitanjima kao što je pobaèaj. Predsednik Buš je na tu temu rekao sledeæe:

”Mi se zalažemo za kulturu života u kojoj je svaka osoba važna i svako biæe se raèuna.“

Tokom jednog od prvih skupova, rano jutros u gradiæu Onalaska, Buš se obratio direktno èlanovima Kerijeve demokratske stranke, nazvavši ih ”obazrivim demokratama.“

”Ako verujete da bi Amerika trebalo da predvodi snagom, odluènošæu, samopouzdanjem i smelošæu, bio bih poèastvovan da imam vašu podršku i ja vas pozivam da mi date svoj glas.“

Predsaddnik Buš nije lièno reagovao na Kerijeve kritike u vezi sa ukradenim eksplozivom u Iraku, ali su njegovi saradnici nastojali da umanje znaèaj tog dogadjaja rekavši da su velike kolièine eksploziva i municije uništeni i da ukradeni eksploziv ne doprinosi opasnosti od širenja nuklearne tehnologije.

XS
SM
MD
LG