Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/hydrogen_car.jpg">Prva javna pumpa za vodonièna vozila - 2004-10-23


Guverner Arnold Švarceneger, otvorio je u petak na medjunarodnom aerodromu u Los Andjelesu, prvu javnu pumpu za vozila sa pogonom na vodonik. ”Guvernator“ - kako ga zovu zbog uloge u èuvenom filmu ”Terminator“ - dovezao se do pumpe u odgovarajuæem vozilu - luksuznoj civilnoj verziji vojnog terenskog vozila Hamer, naravno sa pogonom na vodoniène, takozvane ”gorivne æelije.“ U tim æelijama, najrasprostranjeniji element u svemiru - vodonik - jedini se sa kiseonikom iz vazduha stvarajuæi vodu - i struju za elektriène motore. Mnogi predvidjaju da æe ovaj, ekološki èist pogon, postepeno zameniti motore sa unutrašnjim sagorevanjem. Za sada, vodonik u Americi košta preko èetiri puta više od benzina, ali kako je cena nafte veæ premašila 55 dolara po barelu, ne izgleda mnogo daleko trenutak kada æe vodonik postati pristupaèniji. Za sada u Los Andjelesu ima samo desetak vozila sa gorivnim æelijama, a vlasnici su jedan univerzitet, gradska vlada i losandjeleski aerodrom. Pošto sada postoji i javna pumpa, moguæe je da æe bogatiji stanovnici iz prestiža poèeti da kupuju vodonièna vozila. Svi veæi proizvodjaèi automobila u svetu eksperimentišu sa vozilima na vodonik, a ovaj dogadjaj u Kaliforniji je nagoveštaj da æe takvih vozila biti sve više i na putevima.

XS
SM
MD
LG