Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/voatv_milosevic_150.jpg">Miloševiæ zatražio od Apelacionog veæa da mu omoguæi da se sam brani pred Haškom tribunalom - 2004-10-21


Od prvog dana otkako je pre tri godine stigao pred Haški tribunal, Miloševiæ insistira da bude sam sebi branilac. Tribunal mu je to dozvolio, sve dok zdrastveni izveštaji poèetkom ove godine nisu poèeli da pokazuju da Milošviæ pati od srèanih tegoba i visokog pritiska, što bi moglo da ometa i bude razlog odugovlaèenja suðenja. Potom mu je za branioca odreðen Stiven Kej. Po Keju, odluka o njegovom postavljenju za Miloševiæevog branioca doneta je pre svega da bi se proces mogao okonèati u dogledno vreme, a ne da bi suðenje bilo po propisu. Sam Miloševiæ je juèe, preko prevodioca, ustvrdio da je odluka da mu se dodeli Kej doneta iskljuèivo iz politièkih razloga.

“Razlozi nisu bili zdrastveni niti pravni, veæ politièki. Zdravlje je iskljuèivo izgovor. Sprovoðena je kampanja da mi se ne dozvoli da govorim”.

Po Miloševiæevoj tvrdnji, sud je samovoljno postavljao rokove i podsticao oèekivanja, što mu je narušilo zdravlje. Takoðe je insistirao na, kako se izrazio, osnovnom pravu da sam sebe brani. No, Tužilaštvo ukazuje da svi Miloševiæevi navodi upravo dokazuju da on nije u stanju da sprovodi adekvatnu odbranu i da Miloševiæ, u stvari želi da preuzme kontrolu nad sudom. Tužilaštvo je zatražilo od Apelacionog veæa da ne popusti pred pretnjama i pritiskom bivšeg jugoslovenskog lidera. Stiven Kej koji se ne rado latio posla odbrane Miloševiæa, svoj rad je ocenio “bezvrednim” i “neproduktivnim”. Zalažuæi se da Miloševiæu bude dozvoljeno da se ponovo sam brani, Kej je rekao da je iluzorno verovati da on može da zastupa klijenta koji neæe s njim ni da razgovara, niti kada svedoci odbrane neæe da se pojave na sudu iz solidarnosti prema optuženom.

“Oseæam takav konflikt izmeðu optuženog i mene i mog tima da ne smatram da smo efikasni u ovom suðenju niti da služimo u interesu pravde”.

Istorija æe Miloševiæevo suðenje oceniti pravednijim ukoliko ga on ne bude više zastupao, rekao je Kej, koji je apelovao na Veæe da dozvoli optuženom bivšem predsedniku -- naviknutom da svoje poslove vodi sam -- da to nastavi i sada.

XS
SM
MD
LG