Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_21oct_Darko_Lungulo.jpg">Dugometražni dokumentarni film mladog Beograðanina Darka Lungulova ESCAPE ili BEG - 2004-10-21


ESCAPE ili BEG je porodièna prièa o prilagoðavanju, sazrevanju i životu u drugoj kulturi. 50-to minutni film prati sudbinu Vlade, Dušana i njihove majke Ljilje koji u aprilu 1999. napuštaju bombardovani Beograd i sele se u Ameriku. Tokom naredne èetiri godine film prati odrastanje dvojice deèaka u Bruklinu, jednom delu Njujorka.

“Preko zajednièkih prijatelja, neko me je nazvao i pitao je da li mogu ova dva deèaka koji su došli sa majkom da budu kod mene na Long Ajlendu dok se majka snalazi u Njujorku, traži posao i stan i tako dalje. Ja sam rekao, kako da ne, tako sam ih i upoznao... Dva deèaka Dušan i Vlada... I onda sam pomislio: ja sam filmadžija i hajde da dokumentujem njihovo iskustvo...

Život i svakodnevna borba novodošle porodice teku do 11. septembra 2001. kada se majka Ljilja nadje na 80-tom spratu jedne od kula Svetskog trgovinskog centra.

“Ja nisam bio sa njima tog trenutka, to je u mom filmu isprièano kroz intervjue dece i majke i drugim filmskim tehnikama... Ali bio je to veliki šok naravno... Ja tada nisam ni mislio o mom filmu... tada mi stvarno nije padao na pamet... Kasnije, kada se sve malo smirilo, onda sam oti šao i uradio intervjue i tako dalje.”

Na sreæu majka Ljilja preživljava napad; porodica zbija redove i nastavlja svoj "Amerièki život". Porodica i dalje živi u Njujorku. Darko Lungulov završio je studije filma na Siti koledžu u Njujorku 1996. godine. Godine 2003. godine sa kolegama osniva "Here and There Productions" produkcijsku kuæu sa sedištem u Njujorku, u okviru koje je tokom pet i po godina raðen ESCAPE ili BEG. Lungulov je sam radio produkciju, kameru, režiju i montažu:

“Èetiri godine je trajalo snimanje, a montaža je t rajala godinu i po dana, to je zanimljivo da sam poèeo da ga montiram ovde u Long Ajlendu u Americi i zatim sam nastavio u Beogradu, tamo sam dobio neki materijal snimljen u Beogradu za vreme bombardovanja. Muziku su radili moji prijatelji iz Njujorka, grupa ”Standing In Lines“

Darko kaže da ga najviše interesuju ljudske prièe koje se odvijaju na mestu preplitanja razlièitih kultura:

“Planiram sada igrani film koji bi de odigravao na dva mesta paralelno bi išla prièa u Beogradu i u Njujorku. Nešto je vrlo malo bazirano na mom liènom iskuistvu, to je samo polazna taèka. Sve ostalo je fikcija.”

Kim Snajder iz programa Hamptons International Film Festival o filmu ESCAPE ili Beg je rekla: "To je dokumentarni film koji seže daleko, prateæi vrlo drugèiju imigrantsku prièu od onih iz prošlosti. "Beg" simboluzije izazove koje "novi emigranti" nalaze u Americi preoptereæenoj novim kompleksim pitanjima.

“Ljilja, Duišan i Vlada prave specijalan put iz Bruklina do Ist Hemptona, to æe biti prvio put za njig da vide ne samo film nego bilo šta, nisu videli ni jedan minut materijala koji sam ja snimao i pravio ovih pet godina.”

Darko Lungulov se nada da æe uspeti da orgaznizuje projekcije filma u Njujorku, i da æe na Meðunarodnom festivalu dokumentarnog filma u Amsterdamu koji se održava u novembru uspeti da pronaðe distributera za svoj film ESCAPE ili BEG.

XS
SM
MD
LG