Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/US_pd_center_marine_biotechnology_8oct02_eng_150.jpg">Mikroturbine kao izvori energije za prenosne uredjaje - 2004-10-21


Na primer, motori tri džambo-džeta razvijaju snagu jednaku snazi nuklearne elektrane. Ali džet motori ne moraju da budu veliki kao oni koji se ugradjuju u mlazne avione. Štaviše, nauènici sada eksperimentišu sa turbinama preènika manjeg od jednog santimetra, za koje smatraju da bi jednoga dana mogle da zamene baterije kao izvor energije u prenosnim uredjajima poput digitalnih fotoaparata ili leptop kompjutera. Mikro gas turbine, kako se nazivaju ovakvi motori, imaju ogromne prednosti. Kafena šoljica goriva dovoljna im je za deset i više sati rada. Kada se minijaturni kontejner sa gorivom isprazni, lako se zamenjuje drugim. Štaviše, mikro gas turbina zauzima oko èetvrtinu prostora tipiène baterije za mobilni telefon, a daje snagu od 10 do 50 vati. Ali, ove turbine nisu bez nedostataka. Kao prvo, iz njihove minijaturne izduvne cevi izlazi tanak mlaz izduvnih gasova, što ih èini nezgodnim za korišæenje u zatvorenom prostoru. Takodje, one se zagrevaju - premda je taj problem rešiv iz pomoæ dobre izolacije. Kako savremena tehnologija omoguæava vrlo precizno graviranje sitnih delova od kockice silikona, ukljuèujuæi komore, cevèice i toèkiæe, minijaturne turbine su veoma blizu redovnoj proizvodnji. Neki nauènici smatraju da se na polju prenosivih izvora energije sada vodi glavna trka izmedju vodoniènih gorivnih æelija i mikro-turbina, a da æe se najdalje za jednu deceniju znati ko je pobedio.

XS
SM
MD
LG