Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/ap_iraqbaghdad_womanweeping_church_150.jpg">Humanitarna organizacija KER odluèila je da suspenduje aktivnosti u Iraku - 2004-10-20


Iako je proteklo više od 24 sata od otmice, još uvek nema informacija o tome ko je kidnapovao Margaret Hasan, direktorku iraèkog ogranka organizacije Ker. Otmièari do sada nisu objavili nikakve zahteve. Gospoða Hasan, koja ima dvojno – britansko i iraèko – državljanstvo, oteta je iz svoje kancelarije u iraèkoj prestonici. Posle udaje za Iraèanina, gospoða Hasan prešla je – pre 30 godina - da živi u Bagdadu, a širom Bliskog Istoka je poznata po svom humantarnom radu. Predstavnik za štampu amerièke kancelarije organizacije “Islamska pomoæ”, Arif Šak, rekla je u izjavi za Glas Amerike da je do takve otmice moglo da doðe tokom Ramazana. Ona je istovremeno pozvala na oslobaðanje gospoðe Hasan

“Zaista je sramota što se to dogodilo tokom Ramazana. Zato pozivamo na njeno oslobaðanje. Margareta je poznata kao izuzetna osoba, koja je svoj život posvetila humanitarnom radu.”

Šihan Abdel, koja živi odmah pored kancelarija organizacije KER u Bagdadu, ukazuje da Margaret Hasan poznaje veæ godinama i naglašava da se ceo komšiliuk brine za njenu bezbednost.

“Sve porodice saoseæaju. Ona je toliko dobra. Tiha. Ona je dobar èovek i sve ljude voli. Ona nema veze sa politikom. Udata je za Iraèanina. Njena deca su Iraèani. Svi koji ovde rade su Iraèani. Ona skoro svima pomaže.”

Gospoða Abdel veruje da je Margaret Hasan oteta radi otkupa, a ne iz politièkih razloga. Struènjaci ukazuju da kriminalci u Iraku, ponekad, kindanpovane osobe prodaju politièkim grupama, koje onda vrše brojna pogubljenja. Ipak, svih 7 žena koje su kidnapovane – na kraju su osloboðene. Istovremeno, osloboðena su i 2 Egipæanina koji su oteti krajem septembra. Njihov poslodavac je saopštio da je teroristièka grupa na èijem èelu je Abu Musab al Zarkavi posredovala u njihovom oslobaðanju. Ako Margaret ne bude osloboðena do sutra, njen suprg planira da se obrati javnosti.

Od drugih dogaðaja u Iraku, valja spomenuti da je narednik Ivan Frederik, koji je po èinu najviši meðu pripadnicima amerièkih oružanih snaga koji se terete zbog zlostavlajnja vršenog u Abu Graibu, priznao krivicu po optužnicama za zaveru, prekoraèenje dužnosti, zlostavljanje zatvorenika, napad, kao i zbog vršenja obscenih radnji. Naredniku Frederiku bi sutra mogla da bude izreèena kazna, koja može da iznosi èak 11 godina zatvora.

XS
SM
MD
LG