Linkovi

Rumunija i američke vojne baze


Kada je američki sekretar za odbranu Donald Ramsfeld prošle nedelje prisustvovao jednom sastanku NATOa u Rumuniji, rumunski domaćini su mu pokazali jednu veliku vazduhoplovnu bazu, blizu luke Konstanca, u pokušaju da ubede američku stranu da je preuzme. Neposredno kraj baze nalaze se veliki poligoni za obuku pešadijskih i oklopnih jedinica. Jedan rumuski general koji je želeo da ostane anoniman, rekao je da je glavna vrednost tog kompleksa za Amerikance njegov položaj na Crnom moru, relativno blizu Iraka. Pentagon je veæ upoznat sa pomenutim objektom, jer je u februaru i martu prošle godine oko sedam hiljada amerièkih vojnika prošlo kroz tu vazduhoplovnu bazu na putu za Irak, dok je oko tri i po hiljade pripadnika amerièkih pozadinskih snaga tamo bilo privremeno smešteno. Pre tri godine, Rumunija je Pentagonu odobrila korišæenje te baze za transport, tokom invazije na Avganistan i tada je uloženo oko tri miliona dolara za njeno opremanje iako danas u njoj nema ni jednog jedinog amerièkog vojnika. Amerièke oružane snage sada nastoje da formiraju manje vojne jedinice koje bi bile fleksibilne i sposobne za brzo angažovanje po raznim žarištima u svetu. Jedan od ciljeva te strategije je smanjenje amerièkog vojnog prisustva u Nemaèkoj i prebacivanje trupa u manje baze po Istoènoj i Centralnoj Evropi. Rumunija je postala èlanica NATO-a ove godine, i kao jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi imala bi znatne ekonomske koristi od amerièkog prisustva. Uprkos tome rumunski analitièari veruju da je poziv upuæen Vašingtonu više politièke nego ekonomske prirode, jer bi osnažio rumunsko strateško savezništvo sa Sjedinjenim Državama. Da bi pokazala svoju podršku, Rumunija je uputila skoro 600 vojnika u Avganistan i još 700 na jug Iraka, gde funkcionišu uporedo sa britanskim kontingentom.

Ali nisu baš svi zadovljni moguænošæu da Amerikanci steknu baze na Crnom moru. Rusija, koja je još uvek ogorèena zbog proširenja NATO-a do njenih granica, sa podozrivošæu gleda na premeštanje amerièkih trupa iz zapadne u istoènu Evropu. Amerièka vojna komanda u Štutgartu, u Nemaèkoj, kaže da još nije doneta nikakva odluka o preuzimanju rumunske baze i da æe se o tome odluèivati tek iduæe godine. U meðuvremenu, jedan tim iz Pentagona trebalo bi da pre kraja godine poseti pomenutu bazu i druge sliène objekte u susednoj Bugarskoj.

Ukoliko Vašington odluèi da prihvati rumunsku ponudu, funkcioneri Pentagona kažu da bi u Konstanci bilo trajno stacionirano svega nekoliko stotina amerièkih vojnika, ali da bi se njihov broj poveæao u sluèaju manevara ili nekih novih vojnih operacija.

XS
SM
MD
LG