Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src= - 2004-10-17


Odsustvo ekonomskog razvoja i visoka stopa nezaposlenosti na Kosovu pitanja su koja najviše zaokupljaju lokalne politièare kao i zvaniènike UNMIK-a, piše novinar "Glasa Amerike" Beri Vud koji ovih dana obilazi zemlje Zapadnog Balkana. Njegov sledeæi izveštaj posveæen je ekonomskim teškoæama Kosova.

Na donatorskoj konferenciji za Kosovo održanoj 1999. donatori su veæ do 2000. izdvojili dve milijarde dolara za žitelje Kosova. Meðutim, kako je ubrzo posle toga pažnja meðunarodne zajednice skrenuta na nova žarišta poput Avganistana i Iraka, pomoæ Kosovu ove godine - kako se oèekuje - biæe svega 250 miliona dolara. U meðuvremenu, stopa nezaposlenostu u toj pokrajini - prema procenama Meðunarodnog monetarnog fonda - dostigla je izmeðu 35 i 55 odsto.

Stanovništvo Kosova je takoðe po proseènoj starosti u meðu najmlaðim u Evropi, dok se na tržište radne snage svake godine pojavljuju nove hiljade ljudi. Stopa privrednog rasta koja je 2000. dostigla 10 odsto, spala je na 4 odsto. Veæina sredstava dolazi od strane pomoæi, novca koji pripadnici KFOR-a troše na Kosovu i doznaka gastarbajtera iz inostranstva.

Ekonomske nedaæe Kosova vezane su za njegov nedefinisani status. Tehnièki je i dalje deo Srbije, iako se oko 80 odsto ljudi opredeljuje za nezavisnost. No, baš zato što nije nezavisno, Meðunarodni monetarni fond i Svetska banka ne mogu Kosovu da odobre zajam, dok strani investitori zaziru od politièke nestabilnosti i nejasnog statusa te pokrajine. Nedefinisani status Kosova je i razlog zastale privatizacije i sporova oko vlasništva i finansija sa Srbijom, kao i razlièitih stavova meðu kljuènim èlanicama Evropske Unije. UNMIK je u meðuvremenu rešio da prekine zastoj i ubrza privatizaciju. Bivši amerièke ambasador Lorens Rosin (na slici)nedavno je postao zamenik šefa UNMIK-a. “Suoèeni smo sa izvesnim teškim pitanjima, koja ne treba potceniti, ukljuèujuæi komplikovano pitanje privatizacije. U stvari, ceo tim UNMIK-a je rešen da preduzme sve što možemo da rešimo to teško pitanje, koje je otežano zbog nedefinisanog statusa Kosova, i krenemo dalje”, kaže Rosin.

Prema njegovim reèima, UNMIK æe posle izbora 23. oktobra prepusititi veæu vlast novoizabranoj vladi Kosova. Lokalna vlast inaèe ne kontroliše policiju, niti pravosuðe, dok ministarstvo za finansije deli budžetska ovlašæenja sa UNMIK-om. U nastojanju da prekinu ekonomsku kontrolu od strane Srbije, kosovske vlasti su prešle na euro kao sredstvo plaæanja. Trgovina je preusmerena ka Makedoniji, Albaniji, Italiji i Grèkoj. Albanija je poèela da gradi novi put preko svog planinskog pojasa do Kosova. Po oceni nekih ekonomista, iako na Kosovu veæ postoji solidan bankarski sistem i finansijska stabilnost, pravi privredni razvoj biæe moguæ tek nakon rešavanja konaènog statusa, o èemu treba da odluèi Savet bezbednosti. Ujedinjene nacije, kao i vodeæe zapadne sile izražavaju nadu da æe to da se dogodi veæ sredinom iduæe godine.

XS
SM
MD
LG