Linkovi

Elektrane buduænosti davaæe više struje uz manju ekološku štetu  - 2004-10-15


Prema nekim procenama, tokom ovog veka potreba za elektriènom energijom u svetu porašæe od sadašnjih 13 hiljada gigavata na izmedju 50 i 100 hiljada gigavata. Sadašnje elektrane neæe biti u stanju da zadovolje te potrebe pa inženjeri veæ razmišljaju o novim, efikasnijim naèinima za proizvodnju struje, uz istovremeno maksimalno smanjivanje ekološke štete. Jedan od projekata o kojima se intenzivno razmišlja su takozvane ZEPP elektrane - sa superbrzim, superlakim i supersnažnim turbinama, èiji nuzprodukt je teèni ugljendioksid. U takvom agregatnom stanju ovaj štetni gas lako može da se upumpava pod zemlju, u šupljine koje ostaju posle vadjenja nafte. Kao gorivo za upotrebljavao bi se prirodni gas, metan, koji od svih ugljovodoniènih goriva ima najvišu energetsku vrednost. Zepp elektrane radile bi pod vrlo visokim pritiskom, iznad 400 atmosfera, i visokom temperaturom od 1500 stepeni, što znaèi da bi generatori mogli da budu mnogo manji i lakši od sadašnjih - velièine otprilike jedne lokomotive, a snage izmedju 500 megavata i 5 gigavata. To takodje znaèi da bi termoelektrane buduænosti mogle da budu znatno manje od sadašnjih. Istina, velika brzina obrtanja stvara struju veæe frekvencije, pa bi ona morala da prolazi kroz specijalne konvertore da bi se svela na uobièajenih 50 odnosno 60 herca. Mnoga tehnološka rešenja za nove elektrane još ne postoje, ali nema sumnje da æe morati da budu nadjena jer glad za elektriènom energjiom u svetu neæe se skoro smanjiti.

XS
SM
MD
LG