Linkovi

19. oktobra 1765. godine, delegati iz devet britanskih kolonija, usvojili su "Deklaraciju o pravima I pritužbama", èime su intenzivirane tenzije - 2004-10-14


19. oktobra 1765. godine, delegati iz devet britanskih kolonija, usvojili su "Deklaraciju o pravima i pritužbama", èime su intenzivirane tenzije izmedju Britanije i njenih kolonija u Americi. Ovaj potez zapravo je bio je reakcija na Zakon o taksama, koji je usvojio britanski parlament, sa ciljem da oporezuje sva pravna i druga javna dokumenta, kako bi finansirao svoje trupe u Americi. Zakon je pokrenuo lavinu nezadovoljstva u britanskim kolonijama, koje su poèele da bojkotuju svu robu koja dolazi iz Britanije. Stoga je sazvan sastanak na kome je usvojena "Deklaracija o pravima i pritužbama", gde je u 14 taèaka reèeno da oni koji žive u kolonijama imaju ista prava kao i graðani Engleske. Ovaj sastanak je ostao zapamæen kao prvi sastanak u Americi, tadašnjoj britanskoj koloniji, koji je postavio temelje za buduæe rešavanje sliènih problema i doveo do usvajanja Deklaracije nezavisnosti.

XS
SM
MD
LG