Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/p/rids/20041014/i/r2285490864.jpg">Buš i Keri u poslednjoj televizijskoj debati sporili su se o aktuelnim unutrašnjim problemima  - 2004-10-14


Senator je ukazao da svet mora biti bezbedan za nastupajuæe generacije, ali je istovremeno napao predsednika Buša zbog toga što je ishitreno ušao u rat, donosio je spoljno-politièke odluke (i) odbacio savezništva, što je rezultiralo time da se Amerika sada nalazi pod izuzetnim optereæenjem pošto nismo bezbedni onoliko koliko je potrebno.

Predsednik Buš je na to odgovorio da SAD mogu biti bezbedne ako ostanu u ofanzivi protiv terorista i ako nastave da šire slobodu po svetu. Naredno pitanje je skrenulo raspravu sa bezbednosti na pitanja vezana za zdravstvo. Senator Keri je tom prilikom naglasio da:

«Deca, širom zemlje, nemaju zdravstveno osiguranje. Mi smo najbogatija država na svetu i jedina razvijena zemlja koja to nema.»

Koplja su se lomila oko toga da li je realan plan senatora Kerija da svi Amerikanci imaju zdravstveno osiguranje, a predsednik Buš je naglasio da on ne veruje u centralizovani zdravstveni sistem:

«Verujem da je uloga vlade u tome da bude uz graðane kako bi im pomogla da realizuju svoje snove, a ne da im govori kako da žive.»

Senator Keri je istovremeno optužio predsednika Buša da su tokom 4 godine njegovog mandata izdaci za zdravstveno osiguranje skoèili èak 36%. U nastavku debate pokrenuto je i pitanje socijalnog osiguranja, koje po svim pokazateljima neæe biti u stanju da vodi brigu o nastupajuæim generacijama. Predsednik Buš je ukazao da je to problem sa kojim æe mlade generacije morati da se suoèe, dok je senator iz Masaèuseca naglasio da se problem mora rešavati odmah, uz odgovornu fiskalnu politiku, uz napomenu da je on pristalica uravnoteženog budžeta, koji bi obezbedio adekvatno finansiranje socijalnog osiguranja. Naredna tema bila je imigracija, a moderator je ukazao da u SAD svakoga dana ilegalno uðe oko 8000 ljudi. Predsednik Buš je ponovio svoj raniji stav da stranim radnicima treba kontrolisano omoguæiti da rade u SAD, dok se senator Keri založio da licima koja su dugo u ilegalnom statusu treba omoguæiti da budu legalizovana kroz proces amnestije. Polovinu debate obeležila su pitanja u vezi sa ekonomijom, a senator Keri je rekao da je minimalna zarada neadekvatna te da je neophodno izjednaèiti primanja izmeðu muškaraca i žena, koje za isti posao zaraðuju èak 25% manje. Naredna tema bio je Irak i glasine o moguæem uvoðenju regrutacije, što su oba kandidata odbacila, ali je senator Keri iskoristio priliku da naglasi da su amerièke snage istanjene i prenapregnute usled njihovog neadekvatnog angažovanja od strane sadašnje administracije. Pred kraj debate pokrenuto je i pitanje uloge vere u donošenju politièkih odluka – a predsednik Buš je ukazao da je religija važan deo njegovog života i dodao:

«Verujem da Bog želi da svi budu slobodni – u to verujem.»

Senator Keri, koji je katolik po veroispovesti, ukazao je da se on rukovodi principom «voli bližnjeg svog poput sebe samog». Sam kraj debate prošao je u nešto lakšem tonu, pošto su kandidati komentarisali svoje supruge i porodice. Predsednik Buš i senator Keri složili su se da su im žene snažne liènosti, èija pomoæ i podrška je od izuzetne važnosti tokom predizborne kampanje.

XS
SM
MD
LG