Linkovi

Najavljeno usvajanje novih, ekološki rigoroznih propisa registracije automobila u Kaliforniji - 2004-10-13


Drumovima Kalifornije kreæe se oko 26 miliona vozila. Vlasti Kalifornije su, davnih 70-ih, prve uvele zakon o kontroli smoga, a od tada su i katalitièki konvertori postali sastavni deo novih automobila. Ovih dana, kalifornijska komisija za kontrolu vazdušnih resursa odobrila je nove mere koje za cilj imaju smanjenje takozvanih «gasova staklene bašte», poput ugljen-dioksida i metana, koje u atmosferu ispuštaju automobili i kamioneti.

U sluèaju da ta mera bude usvojena, proizvoðaèi automobila moraæe da, do 2016., obezbede da motori u njihovim vozilima smanje takva štetna isparenja, u proseku, za 29%. Kalifornija je jedina savezna država koja može da izglasa propise o zaštiti od vazdušnih zagaðenja koji su stroži od federalnih standarda. Ostale savezne države mogu, umesto federalnih, da usvoje standarde iz te oblasti kakve ima Kalifornija. Teri Taminen ukazuje da æe nove mere, u sluèaju da budu usvojene, imati posledice širom Amerike.

TERI TAMINEN, AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODNE SREDINE, KALIFORNIJA:

«Pošto puno saveznih država, pa i ostatak sveta, usvaja ono što Kalifornija izglasa u toj oblasti, to onda može ima ima velikog uticaja.»

Šta više, oèekuje se da æe 7 saveznih država na severo-istoku Amerike usvojiti kalifornijski predlog. Graðani tih država kupuju više od 1/4 svih vozila koja se prodaju u SAD. Istovremeno, predstavnici auto-industrije su najavili da æe se suprotstaviti tom predlogu. Zvaniènici u Kaliforniji procenjuju da æe nova pravila podiæi cenu novih automobila za oko hiljadu dolara. Meðutim, proizvoðaèi automobila tvrde da æe izmene u dizajnu vozila – poput novih sistema koji automatski koriste najefikasniji stepen prenosa – podiæi cenu vozila za oko 3 hiljade dolara.

GLORIJA BERKVIST, UDRUŽENJE PROIZVOÐALA AUTOMOBILA:

«Mi smatramo da je ovo ekstrmno, skupo i ne vidimo da ima bilo kakve prednosti za prirodnu okolinu.»

Uprkos tome što su predstavnici auto industrije najavili tužbu, zagovornici tog predloga tvrde da postoji dovoljna podrška da on bude pretoèen u zakon u Kaliforniji. A guverner Arnold Švorceneger je rekao da æe na taj predlog staviti svoj potpis kada ga zakonodavci usvoje.

ARNOLD ŠVARCENEGER, GUVERNER KALIFORNIJE:

«Rekao sam da svako želi da uživa u èistom vazduhu i vodi, pa se za to treba boriti.»

Guverner Švarceneger je nedavno potpisao i zakon kojim se hibridnim vozilima dozvoljava da koriste trake na putevima koje su rezervisane samo za vozila sa više od 2 putnika. Prema najnovijem istraživanju javnosti, preko 80% stanovnika Kalifornije kažu da su spremni da plate više za automobile koji smanjuju «gasove staklene bašte». Ostaje naravno još jedno pitanje: hoæe li stanvnici drugih saveznih država prihvatiti da i oni snose takve troškove?

XS
SM
MD
LG