Linkovi

Podmorska istraživanja na jugu Floride pogodna i za pripremu astronauta  - 2004-10-12


Ovo nije olupina ili nešto što je stiglo iz svemira. Ime mu je Akvarius i nalazi se 20 metara ispod površine mora na koralnom grebenu u Nacionalonom pomorskom rezervatu, kod Florida Kiza - lanca koralnih ostrva na jugu te države. To je zapravo jedina podmorska laboratorija na svetu gde nauènici i astronauti NASE, Agencije za istraživanje svemira, mogu da provedu do dve sedmice bez izlaska na površinu. Oto Ruten je pomoænik direktora Podmorskog istraživaèkog centra.

«Akvarius je projektovan da bi zadovoljio potrebe podmorskog istraživanja, posebno kada se radi o koralnim grebenima, kako bi se nauènicima omoguæilo da provedu osam do devet sati dnevno, na dubini od oko 40 metara, koristeæi poseban tip ronjenja,» kaže Oto Ruten.

Radi se o tome da ljudi ne mogu da provedu duže vreme na veæim dubinama ukoliko se zatim vraæaju na površinu. U tom sluèaju treba odvojiti znatan deo vremena za dekompresiju, kako bi se azot, koji se nagomilao u krvi pod visokim pritiskom - na veæim dubinama, oslobodio iz tela. Ideja je da se pokuša sa dužim periodima boravka na veæim dubinama bez prekida, a Akvarius je naèin da se postigne. Kada se vratite sa ronjenja, udjete kroz takozvanu «vlažnu kapiju».

Kada ste veæ u Akvariusu, skinete ronilaèku opremu, istuširate se, i nastavite sa poslom. Akvarius je dugaèak 13 metara i širok tri metra i može da primi najviše šest osoba. Džim Bekli koji rukovodi održavanjem Akvariusa kaže da se meseèno obavlja samo jedna misija - pet dana potrebno je za obuku, deset dana se provodi pod vodom, a zatim je na redu redovno održavanje.

«Obuèili smo ove ljude tako da se ne vraæaju na površinu veæ u Akvarius, èak i ako izgube deo opreme ili imaju neki drugi problem,» kaže Bekli.

Ovaj tip ronjenja omoguæava istraživaèima da ostanu duže vreme pod vodom i to na veæim dubinama. Medjutim, kada se vraæaju na površinu moraju da provedu èak 16 sati u komorama za dekompresiju. Inaèe, životni uslovi na Akvariusu se održavaju pod striktnom kontrolom.

Na površini, tim za podršku akvariusu uvek ima pune ruke posla, kao što su - èišæenje i održavanje i nadgledanje funkcionisanja akvariusa i stanja njegovih posetilaca. Iznad Akvariusa nalazi se bova preko koje se dovodi vazduh i energija i preko koje prolaze kablovi komunikacionih uredjaja. Na razdaljini od pet i po kilometara, u Ki Largu, nalazi se kontrolni centar. Ispostavilo se da Akvarius nije pogodan samo za okeanografska istraživanja.

NASA, agencija za istraživanje svemira, je došla do zakljuèka da je Akvarius odlièna sredina za obuèavanje astronauta. Komplikovani životni uslovi, ogranièena, zatvorena sredina, razlièiti pritisci i izolacija, lièe na uslove na svemirskim letelicama.

«Osim ukoliko žele da odu u svemir, ovo je najbolja moguænost za obuku na Zemlji. Prema tome, nema naèina da se kopira iskustvo koje mogu da steknu na Akvariusu, kaže Oto Ruten

Nauènici smatraju da æe sledeæa generacija podmorskih istraživaèkih laboratorija biti zasnovana na uspesima i iskustvu Akvariusa.

XS
SM
MD
LG