Linkovi

Potraga za èistom i pouzdanom energijom dovela je do pronalaska koji treba da ukroti strujanje vode, kako bi proizvodio elektriènu energiju - 2004-10-08


Ovo lièi na džinovski lanac od bicikla – ali to je u stvari AKVANATOR, ureðaj koji okeansko strujanje pretvara u elektriènu struju. Naprava se sasoji od serije paoka – koje nazivaju akvafoils – koje gura vodeno strujanje, što se onda pretvara u elektricitet. Vodena struja brzine oko 2 ½ èvora proizvodi jedan megavat elektriène energije – što zadovoljava dnevnu potrošnju oko 650 domova.

«Kako nadolazi plima, tako se i strujanje kreæe i pokreæe akvafoile, što za uzvrat okreæe celu mašinu. Mehanièka energija, sistemom prenosa, pokreæe alternatore koji su povezani na elektriènu mrežu ostrva.»

Pronalazaè Akvanatora, Majkl Peri, upoznao je snagu morskih struja iz prve ruke – dok je radio kao ribar. To znanje je iskoristio kako bi napravio prototip. On tvrdi da Akvanator nema štetnog uticaja na okolinu, osim sajle koja ga drži uèvršæenog na željenoj lokaciji.

«Moglo bi se reæi da pripadam zelenima. Upoznao sam snagu morskih struja dok sam lovio tunu. Pogledajte samo energetske potrebe i probleme koje imamo sa fosilnim gorivima.»

Nauènici ukazuju da Akvanator predstavlja pomak u odnosu na ranije pokušaje kroæenja energije mora.

«Ovo je novina u odnosu na postojeæe sisteme. U pitanju je kominacija linearnog i rotacionog kretanja, kakvu ranije nisam video - sigurno je jedinstvena. Postoji puno razloga zašto to valja primenjivati u ovakvim ureðajima. Da bi dobili veliku kolièinu energije, potrebna vam je velika dubina, pošto preènik paoka treba da bude veliki. Novina kod Akvanatora je u tome što se može koristiti u relativno plitkoj vodi, gde su plima i oseka najajèe, pa lièi više na gusenicu. Iz tih razloga ova oprema je jako pogodna za Australiju, Kanadu i neke od pacifièkih ostrva.»

Jednoga dana, džinovske verzije Akvanatora mogle bi da budu postavljene u okeanske raseline i na dna reka, kako bi proizvodile struju za cele gradove. Za sada, naselja na udaljenim ostrvima kao i priobalna mesta mogli bi da ubrzo vide koristi od ovog ureðaja. Naime, australijska elektro-privreda je prihvatila da kupuje energiju od ovog pilot-projekta na reci Klerens.

XS
SM
MD
LG