Linkovi

UN O Siriji i Libanu - 2004-10-07


Rezolucijom 15-59 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Država i Francuske, Sirija se poziva da povuèe svoje snage iz Libana, a od svih milicija u toj zemlji, naroèito od teroristièke organizacije Hezbola, traži se da se raspuste. Meðutim, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Anan, rekao je da zahtevi postavljeni razlièitim stranama rezolucijom usvojenom 2. septembra, još nisu ispunjeni.

Izmeðu ostalog, Anan - u izveštaju podnetom posle trideset dana kako je rezolucijom predviðeno - istièe da Sirija nije povukla svoje snage iz Libana i da Liban nije raspustio i razoružao sve milicije. Anan je ukazao da je u Libanu i dalje oko èetrnaest hiljada sirijskih vojnika. ”Sirijska vojska i obaveštajni aparat nisu povuèeni... Osoblje Ujedinjenih nacija na terenu nije primetilo bilo kakvu promenu statusa Hezbole... a vlada Libana nije uspostavila kontrolu nad celom teritorijom zemlje”, istakao je generalni sekretar Svetske organizacije.

Amerièki državni sekretar Kolin Pauel je sirijskim zvaniènicima takoðe jasno predoèio da su Sjedinjene Države duboko zabrinute zbog uplitanja Sirije u libanski politièki proces. Pauel je ponovio da Sirija - u skladu sa Rezolucijom 15-59 Ujedinjenih nacija - mora da prekine svoje mešanje u libansku unutrašnju politiku, odmah povuèe sve svoje snage iz Libana i omoguæi libanskim oružanim snagama i vladi da uspostave kontrolu nad celom zemljom. Zamenik državnog sekretara Rièard Armitidž je rekao da je Sirija - svojim nedavnim uplitanjem u izbor libanskog predsednika - iskazala nepoštovanje prema libanskom narodu.

“Sirija je narodu Libana veoma jasno pokazala da ne vodi raèuna o bilo kakvom uspostavljenom ustavu i da je ne interesuje da li je libanskom narodu dopušteno da izrazi svoju volju i glasa za koga hoæe. Naš stav prema tome je veoma jasan, a to je da bi Liban i Libanci trebalo da budu u stanju da odreðuju sopstvenu sudbinu, bez ikakvog i bilo èijeg mešanja spolja”, rekao je Armitidž.

Davno je prošlo vreme da Sirija povuèe svoje trupe iz Libana i da libanski narod ponovo uspostavi kontrolu nad sopstvenom teritorijom, sopstvenom vladom i sopstvenom buduænošæu.

XS
SM
MD
LG