Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.nodeexplore.com/images/HPA_waterproof.gif">Džepni kompjuter - vodiè za turiste - 2004-10-07


Britanska kompanija Noud razvila je prvog na svetu ”liènog turistièkog vodièa,“ koji sa sigurnošæu znalca može da vas vodi u obilaske znamenitosti. Kao prvo, ovaj mali džepni kompjuter smešten je u specijalno kuæište u kome je zaštiæen od prodora prašine, a naroèito vode, i to do dubine od tri metra. Kolor ekran ima visoku rezoluciju i osetljiv je na dodir, što znaèi da se njime komanduje dodirom prsta. Opremljen je i tehnologijom koja mu omoguæava bežièno povezivanje sa drugim kompjuterima, a baterija omoguæava izmedju 6 i 8 sati neprekidnog rada. Pretpostavimo da ste doputovali u neki grad i želite da ga obidjete i razgledate znamenitosti. U turistièkoj agenciji iznajmljujete jedan Noudov prenosivi kompjuter koji okaèite oko vrata, tako da u svakom trenutku možete da ga podignete i posmatrate ekran. Sa lakim slušalicama na ušima kreæete u šetnju.(Node) Usput na jeziku koji ste odabrali slušate malo o istoriji i drugim specifiènostima mesta koje obilazite. Povremeno bacate pogled na mapu na ekranu, a ugradjeni uredjaj za satelitsku navigaciju vam u svakom trenutku taèno pokazuje gde se nalazite. Kada stignete do odredišta, možete na ekranu da odgledate kratak film, èujete muziku i druge zvukove, vidite slike... sve ono što upotpunjava doživljaj. Ako želite da predahnete, džepni kompjuter æe vam predložiti mesta u okolini - baš kao pravi vodiè, s tim što na kraju neæe oèekivati nikakav bakšiš. Adresu sa pojedinostima naæi æete na našem sajtu voanews.com/serbian.

XS
SM
MD
LG