Linkovi

Sjedinjene Države lansiraju kampanju protiv lažnih proizvoda - 2004-10-05


Sjedinjene Države pokrenule su akciju za èišæenje tržišta od falsifikovane robe lošeg kvaliteta, koja košta amerièke biznise stotine milijardi dolara godišnje. Saradnik Glasa Amerike Džim Maloun izveštava iz Vašingtona:

Bez obzira da li je u pitanju lažni ruèni sat marke Roleks ili jeftina kopija upaljaèa Zipo, trgovina lažnom i piratskom robom raste širom sveta, a amerièki funkcioneri istièu da su rešeni da to zaustave. Sekretar za trgovinu Don Evans i drugi visoki funkcioneri nedavno su na konferenciji za štampu u Vašingtonu, najavili novi program za borbu protiv organizovanog piratstva nazvan STOP:

”Prekinuæemo trgovinu lažnom robom na samim amerièkim granicama. Poveæaæemo kazne za medjunarodne kradljivce intelektualne svojine. Tesno æemo saradjivati sa privatnim sektorom kako bismo spreèili falsifikate da stignu do globalnih lanaca za snabdevanje. Zatvoriæemo krivièna preduzeæa koji kradu intelektualnu svojinu.“

Trgovina lažnim proizvodima je eksplodirala tokom nedavnih godina i obuhvata široki spektar artikala kao što su nekvalitetni delovi za automobile i avione, cigarete, parfemi pa èak i pilule za kontracepciju. Amerièka trgovinska komora procenjuje da je trgovina lažnim proizvodima samo prošle godine koštala amerièke biznise više od 250 milijardi dolara. Procenjuje se da širom sveta prodaja falsifikovane robe donosi èak 600 milijardi godišnje, ili oko sedam posto ukupne svetske trgovine. Sekretar Evans kaže da trgovina piratskim artiklima takodje košta neke Amerikance njihovog posla.

”Proizvodjaè upaljaèa Zippo iz Pensilvanije rekao nam je da kineski lažni upaljaèi nanose štetu njihovom biznisu i da zbog toga zatvaraju radna mesta. Jedno radno mesto za svakih 20 hiljada lažnih upaljaèa.“

Neki od takvih proizvoda su opasni, kao što su nekvalitetni paknovi za automobilske koènice koji se brzo troše i akumulatori napravljeni tako jeftino da mogu da eksplodiraju na suncu. Amerièke funkcionere posebno zabrinjava Kina, kao vodeæi proizvodjaè piratske robe. Medjutim, amerièki trgovinski predstavnik Robert Zelik kaže da u doba interneta, postoji potencijal širom sveta za lažne proizvode koji brzo stižu do tržišta.

”To je sada kradja u realnom vremenu. Operacija za proizvodnju falsifikovane robe može sada da u roku od 24 sata dobije original i, ne obaziruæi se na kvalitet ili bezbednost, proizvede kopiju i pošalje je na tržište. Da li su naša mala i srednja preduzeæa, koja su najranjivija, uopšte u stanju da se brane.“

U novu akciju protiv lažnih i nekvalitetnih artikala biæe ukljuèene specijalizovane grupe iz nekoliko vladinih agencija, koje æe saradjivati sa privatnim kompanijma iz velikog broja zemalja širom sveta.

XS
SM
MD
LG