Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/p/rids/20041004/i/r1190023757.jpg">Dvoje amerièkih lekara osvojilo Nobelovu nagradu za medicinu - 2004-10-04


Nagradjivanje dvoje amerièkih medicinskih istraživaèa objavio je u Stokholmu predsednik Nobelove komisije za fiziologiju i medicinu, Joran Hanson:

”Nobelova skupština na Karolinska institutu danas je odluèila da Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu, za 2004. godinu, dodeli zajednièki Rièardu Akselu i Lindi Bak, za njihovo otkriæe mirisnih receptora i organizacije olfaktornog sistema.“

Pomenuto dvoje nauènika nagradjeno je zbog otkriæa velike porodice od oko hiljadu gena i odgovarajuæeg broja olfaktornih receptora u ljudskom organizmu. Svaki od tih receptora može da prepozna ogranièen broj mirisa. Komisija je saopštila da su doktori Aksel i Bak sproveli niz pionirskih studija o tome kako ljudska biæa prepoznaju i pamte razlièite mirise, što još uvek nije sasvim razjašnjeno. Doktor Aksel je profesor na Kolumbija univerzitetu, u Njujorku, dok doktorka Bak radi u Onkološkom istraživaèkom centru Fred Haèinston, u Sijetlu. Prema saopštenju komisije, njihova istraživanja u proteklih 13 godina bacila su novo svetlo na to kako èulo mirisa funkcioniše, od molekularnog nivoa do organizacije æelija. Narednih dana u Stokholmu se oèekuje objavljivanje imena nagradjenih u oblasti fizike, hemije, književnosti i ekonomije, dok æe Nobelova nagrada za mir biti objavljena u petak u Oslu. Fond za ove nagrade, koje se dodeljuju još od 1901. godine, osnovao je Alfred Nobel, pronalazaè dinamita. Sveèano uruèivanje ovogodišnjih nagrada biæe obavljeno u decembru.

XS
SM
MD
LG