Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.progressive-governance.net/article_images_resized/main158.jpg">Havijer Solana: Standardi za Kosovo moraju biti ispunjeni - 2004-09-27


Pred sutrašnju posjetu Kosovu, a nakon nedavnih brojnih susreta u Njujorku, sa Kontakt grupom i ostalim svjetskim adresama zainteresovanim za rješavanje kosovskog pitanja, visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost, Havier Solana, tvrdi da sa sobom nosi usaglašen stav medjunarodne zajednice- standardi za Kosovo moraju biti ispunjeni. Solana je danas podsjetio da je u Njujorku predstavljen "novi naèin" njihovog ispunjavanja- jasniji, sa svojim prioritetima i kljuènim uporštima.

"Ti se standardi moraju dovršiti", naglašava Visoki predstavnik.

Pored toga, on želi vidjeti uèešæe kosovskih Srba na izborima:

"Još uvijek za to imaju vremena, a mislim da æe imati na umu i to kakva bi bila greška ukoliko ne bi izašli na izbore", upozorava Solana.

Za njega je posebno važno i da se razgovor o decentralizaciji Kosova "shvati ozbiljno" i da cijeli proces krene naprijed. Podsjetio je da je o tome nedavno razgovarao sa srpskim premijerom Koštunicom, kao i da æe decentralizacija biti jedna od tema sutrašnjih susreta sa kosovskim zvaniènicima.

Govoreæi o BiH, Solana je rekao da revizija Dejtona "nije dobra ideja". On je to iznio u odgovoru na novinarsko pitanje, ali i u kontekstu ukupnog evropskog angažmana u BiH, o èijoj bezbednosnoj dimenziji je danas razgovarao sa generalnim sekretarom NATO, Jap de Hop Sheferom.

Zamoljen za pojašnjenje takvog stava, Solana je za Glas Amerike izjavio:

"Moje mišljenje o Dejtonu je da je to jedino što sada imamo i da nema nikakvog razloga da ga mijenjamo", rekao je Visoki predstavnik, i time pojasnio svoj, i stav Evropske unije na sve èešæe i sve glasnije pozive za reviziju mirovnog sporazuma.

XS
SM
MD
LG