Linkovi

27. septembra 1964. godine objavljen izveštaj Vorenove komisije  - 2004-09-24


27. septembra 1964. godine Vorenova komisija, koja je ispitivala okolnosti u vezi sa atentatom na predsednika Džona Kenedija, izdala je svoj konaèni izveštaj. Naime, predsednik Lindon Džonson zatražio je od sudije vrhovnog suda, Erla Vorena, da bude na èelu komisije èijih sedam èlanova su bili ugledni ljudi Amerike tog doba, èiji je zadatak bio da istraži okolnosti pod kojima je došlo do ubistva predsednika Džona Kenedija, a kasnije i ubistva glavnog osumnjièenog za njegovo ubistvo Lija Harvija Osvalda. Predsednik Džonson je oformio komisiju, posle nagoveštaja da postoji moguænost da je Osvald bio deo zavere da se ubije predsednik Kenedi. U izveštaju od preko 300 hiljada reèi, Vorenova komisija je zakljuèila da nije postojala zavera za ubistvo predsednika, da je Osvald samostalno delovao kada je pucao na Kenedija u Dalasu, kao i da je Osvaldov ubica, Džek Rubi, takoðe samostalno delovao, kada je ubio Osvalda, 24. novembra 1963. godine, u policijskoj stanici u Dalasu.

XS
SM
MD
LG