Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.b92.net/galerija/pics/2004/09/166095304414d5c5237582524626247.jpg">Do 17 časova u Beogradu glasalo 23,2 odsto birača  - 2004-09-19


Prema podacima prispelim u Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) do 17 časova, na birališta u glavnom gradu do tada je izašlo 23,2 odsto glasača, saopštio je novinarima predsednik Upravnog odbora CeSID-a Zoran Lučić.

Prema njegovim rečima, to je oko 336.000 gradjana koji su iskoristili priliku da glasaju za odbornike skupština opština, Skupštinu grada i gradonačelnika Beograda. U biračke spiskove u glavnom gradu upisano je inače nešto više od 1.444.000 gradjana. Lučić je rekao da je nastavljen trnd zabeležen ranije tokom dana, odnosno da je u centralnim gradskim opštinama izlaznost veća nego u prigradskim. U centralnim je do 17 časova glasalo 24,5 a u prigradskim 20,7 odsto birača. Prema Lučićevim rečima, odziv gradjana na ovim izborima znatno je niži nego na bilo kojim koje je do sada pratio CeSID i može se dogoditi da ne premaši 35 odsto.

Graðani Srbije biraju odbornike i predsednike opština, odnosno gradonaèelnike, kao i poslanike u vojvoðanskom parlamentu, na period od èetiri godine. Prethodni lokalni izbori održani su 24. septembra 2000. godine po veæinskom jednokružnom modelu, dok se za predsednike opština i gradonaèelnike nije glasalo direktno na izborima.

Izbori se održavaju po proporcionalnom modelu, sa cenzusom od tri odsto, dok se gradonaèelnici i predsednici opština biraju po veæinskom dvokružnom modelu. Portparol CeSID-a Mark Blagojeviæ objašnjava objašnjava razliku izmeðu dva sistema.

"Osnovna razlika je u tome što smo do sada birali izmeðu više ljudi, više kandidata, više liènosti, koje su nam se tokom predizborne kampanje predstavljale svojim imenom i prezimenom, svojim kvalitetima i manama. Sada æemo, kada budemo glasali za skupštine opština i skupštine gradova, odluèivati izmeðu više stranaka, odnosno izmeðu više stranaèkih lista", kaže Blagojeviæ.

U najveæem broju opština, graðani glasaju na dva glasaèka listiæa - za listu za odbornike i za predsednika opštine. Graðani Vojvodin biraju poslanike pokrajinskog parlamenta, odbornike za skupštine opština i predsednike opština, a Novosaðani i gradonaèelnika Novog Sada. U Beogradu nema direktnih izbora za predsednike opština, veæ samo za gradonaèelnika.

Po reèima Marka Blagojeviæa, zbog primene proporcionalnog izbora sistema, za prebrojavanje glasova biæe potrebno nešto više vremena. "Potrebno je glasove koje su dobile stranke, preko jedne formule koju predviða izborni zakon, preraèunati i na taj naèin broj glasova pretvoriti u broj mandata. U 20 sati æemo dati procenu konaènog odziva. Oèekujem da æemo veæ oko 21 sat imati preliminarne rezultate izbora i za gradonaèelnika Beograda i za Skupštinu grada. Dakle, videæemo koje su to stranke ušle u Skupštinu grada i koliko bi mandata mogle da osvoje", kaže Blagojeviæ.

XS
SM
MD
LG