Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://rds.yahoo.com/S=96062883/K=Robot/v=2/SID=e/l=IVI/*-http://www.shadow.org.uk/images/robodex2002/robot-03.jpg">Roboti sve više lièe na životinje - 2004-09-18


Dok se mi zamajavamo svakodnevnim brigama, nauènici po mnogim laboratorijama širom Sjedinjenih Država, a svakako i drugde u svetu, konstruišu razne neobiène robote.

U tome se sve èešæe oslanjaju na rešenja do kojih je priroda došla pre miliona godina. Posmatrajuæi razne životinje - od morskih rakova, preko guštera do bubašvaba - istraživaèi pre svega nastoje da otkriju tajne njihovih pokreta. Na primer, jedan nauènik u Bostonu konstruisao je mehanièkog jastoga, pomoæu koga sada prouèava kako rakovi savladjuju prepreke na morskom dnu. Drugi istraživaè eksperimentiše sa savitljivim, èlankovitim robotom, nalik na zmiju ili slonovsku surlu, koji bi jednoga dana mogao da se zavlaèi u, na primer srušene zgrade, tragajuæi za preživelima. Grupa istraživaèa u Kaliforniji, uz pomoæ elektronskih mikroskopa studira vrhove prstiju na šapicama malog guštera zvanog geko. Ako budu uspeli da otkriju kako geko može da trèi po plafonu, a da ne padne, možda bi jednoga dana i roboti mogli da rade isto. Druga grupa prouèavala je bubašvabu i konstrusala šestonogog robota koji se kreæe kao taj insekt. Nauènici kažu da svi ti eksperimenti malo po malo otkrivaju tajne kretanja i snalaženja u prostoru i približavaju ih izgradnji robota koji bi jednoga dana zaista mogli da poènu da zamenjuju ljude u raznim teškim i opasnim poslovima.

XS
SM
MD
LG