Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.indiamart.com/horiaki/gifs/extruded-rubber-products1.jpg">Pronaðen je gumeni metal - šta slijedi? - 2004-09-17


Šta bi se dogodilo kada bi avion mogao da promeni oblik da bi lakše leteo - poput ptice? Takav avion bi trebalo da bude napravljen od neèega što bi moglo da se savija i rasteže kao guma i provodi elektriène impulse, kao metal. To je upravo ono što može novi materijal nazvan metalna guma.

RIÈARD KLAUS, INŽENJER: “Ovo može da se rastegne 2 do 300 odsto u odnosu na poèetnu dužinu i vrati nazad. Zbog toga smo ga nazvali metalna guma”, objašnjava inženjer Rièard Klaus,... sa Univerziteta Virdžinija tek, koji je zajedno sa Dženiferom Lalijem i njegovom kompanijom “Nanosonik”, patentirao metalnu gumu. Za pronalazak im je trebalo šest godina.

Koristili su nanotehnološki proces koji su nazvali “elektrostatièkim molekularnim samosastavljanjem”, što znaèi da se metalna guma sastavlja sama. “Slièno kao što rastu kosti. Na površini se sloj po sloj formiraju pojedinaèni molekuli”, objašnjava Klaus. Ako se jednom sloju plastiènih molekula da pozitivan elektronski naboj, a sledeæem negativan, nastaje metalna guma.

RIÈARD KLAUS, INŽENJER: “Postepeno slažemo sloj po sloj, kao slojeve torte, ali je svaki sloj debljine jednog molekula.” Klaus smatra da bi metalna guma mogla da izmeni let aviona.

RIÈARD KLAUS, INŽENJER: “Avion koji dinamièki menja oblik, menja oblik krila i drugih površina tokom leta. Za to vam je potreban materijal koji je fleksibilan, ali i površina koja se kontroliše pomoæu senzora”, objašnjava inženjer. Prema tome, nije teško zakljuèiti da bi metalna guma mogla da pomogne da se izmeni let aviona.

XS
SM
MD
LG