Linkovi

<img align=left border=1 width=90 hspace=8 src="http://spaceprojects.arc.nasa.gov/Space_Projects/pioneer/pnhead.gif">Misteriozna sila koèi dve svemirske sonde - 2004-09-13


Nauènici koji prate kretanje dve amerièke sonde za ispitivanje dubokog svemira - Pionir 10 i 11 - izveštavaju da neka neobjašnjena sila snažno utièe na njihovo kretanje.

Obe sonde lansirane su pre više od 30 godina sa zadatakom da ispitaju planetu Jupiter, a zatim da nastave sve dok ne izadju iz sunèevog sistema. Medjutim, otkada su sonde prošle kraj najudaljenije planete Pluton, nauènici koji ih prate uz pomoæ Nasine mreže dubinskih radioteleskopa, primetili su nepravilnosti u njihovim putanjama. Svaki put kada je njihov položaj zabeležen pokazalo se da se ne poklapa sa matematièki izraèunatim položajem. Efekat nije bio veliki, ali je ipak znaèajan. Veæina struènjaka podelila se u dva tabora. Jedni smatraju da je uzrok neka sasvim obièna stvar, na primer isticanje gasa iz jednog od rezervoara sa gorivom. U svemiru i najmanja akcija izaziva reakciju, pa je tako moguæe da èak i slabo isticanje gasa deluje kao siæušni mlazni motor. Medjutim, drugi kažu da je skoro nemoguæe da se isti kvar dogodi na obe sonde. Drugo moguæe objašnjenje je da Njutnov zakon koji kaže da ona opada sa udaljenošæu, možda nije tako linearan kada distance postanu zaista ogromne. I na kraju, neki smatraju da postoji moguænost da sonde usporava misteriozna ”tamna materija“ za koju neki smatraju da ispunjava dobar deo kosmosa. Kako izgleda, vreme je da se to pitanje reši slanjem nove sonde koja bi se specifièno pozabavila ovom misterijom.

XS
SM
MD
LG