Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/p/rids/20040913/i/r2176299248.jpg">Meðunarodna zabrinutost zbog južnokorejskih nuklearnih proba - 2004-09-13


Mohamed Elbaradej, direktor agencije Ujedinjenih nacija koja nadzire nuklearne aktivnosti u svetu, izjavio je danas da je zabrinut zbog èinjenice da je Južna Koreja tek nedavno prijavila da je pre èetiri godine sprovela nuklearne probe sa obogaæivanjem uranijuma.

“Oèigledno je da svaka aktivnost koja ukljuèuje odvajanje plutonijuma ili obogaæivanje uranijuma predstavlja ozbiljnu stvar, povezanu sa pitanjem zabranjene širenja nuklearne tehnologije i mi æemo se prema tome tako i odnositi.”

Na sastanku saveta guvernera Meðunarodne agencije za atomsku energiju Elbaradej je rekao da su inspektori te agencije posetili tri, do tada neprijavljene, nuklearne lokacije u Južnoj Koreji. Takoðe je rekao da su eksperti utvrdili da je Južna Koreja tokom 80-tih proizvela oko 150 kilograma metala od prirodnog uranijuma, koji je korišæen u probama izvršenim dvadeset godina kasnije. Jedan diplomata blizak Meðunarodnoj agenciji, koji je želeo da ostane anoniman, kaže da ta èinjenica pokreæe niz pitanja o dugotrajnosti i opsegu projekta koji su možda trajali pune dve decenije. Šef južnokorejske delegacije na sastanku u Beèu, Èo Èang-bom, izjavio je pred novinarima da je reè o “žalosnom” eksperimentu koji su sproveli ambiciozni nauènici.

“Te eksperimente u istraživaèke svrhe i na nivou laboratorije, izvršila je manja grupa nauènika i to bez znanja i dozvole vlade Republike Koreje. Vlada, kao što to svi znate, nije posedovala nikakav program za obogaæivanje ili procesovanje uranijuma, i mi nemamo niti æemo ikada imati takve programe”.

Po reèima gospodina Èoa, istraživaèki reaktor je u meðuvremenu demontiran. On je takoðe istakao predanost južnokorejske potpunoj saradnji sa istragom Meðunarodne agencije za atomsku energiju kao i cilju da korejsko poluostrvo bude bez nuklearnog oružja. Eksperti meðunarodne agencije trenutno prouèavaju fotografije, dokumenta i materijalne uzorke uzete na pomenutim lokacijama. Kako je saopštio šef meðunarodne agencije Elbaradej, pre nego što u novembru podnese novi izveštaj o Južnoj Koreji, on bi želeo da struènjaci njegove agencije razgovaraju sa nauènicima i provere rasklopljenu opremu.

XS
SM
MD
LG