Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://us.news2.yimg.com/us.yimg.com/p/afp/20040911/capt.sge.irr65.110904193343.photo00.default-399x257.jpg">Džon Keri odao priznanje porodicama koje su izgubile svoje voljene  - 2004-09-11


Senator Keri je poruèio èlanovima porodica, koje su izgbile svoje voljene, da seæanja na teroristièke napade od pre tri godine ostaju uvek sveža i bolna. Medjutim, on je takodje ukazao na èinjenicu da se zemlja konsolidovala, nakon najgorih teroristièkih napada na teritoriji SAD.

“Mada je 11. septembar najgori dan u istoriji SAD, on je u nama podstakao sve najplemenitije kvalitete i mi æemo uvek imati na umu da æemo pobediti one koji nastoje da nas unište samo ako ostanemo zajedno kao jedna celina u Americi.”

Senator Keri je prekinuo kampanju da bi prisustvovao današnjoj komemorativnoj sveèanosti u Bostonu. On je rekao èlanovima porodica da æe buduæe generacije shvatiti da je pouka teroristièkih napada 11. septembra da æe amerièki duh istrajati.

”To je taj duh koji nas predvodi u borbi protiv onih koji bi hteli da nam nanesu zlo i da potvrdimo da æe sloboda pobediti. U tom duhu, koji održava sve nas, nastavljamo da obnavljamo naše živote. To je takodje taj isti duh, koji æe nas predvoditi, dok obnavljamo te kule, da budu jaèe, više i još lepše nego ranije. Upravo kao što je i sama Amerika.”

Dva od èetiri oteta aviona, 11. septembra, poletela su iz Bostona i današnje komemorativne sveèanosti održane su u pomen više od 200 gradjana države Masacusets, koji su poginuli u tim napadima. Kristi Kumbs je izgubila svog muža 11-tog septembra.

“Dok vreme prolazi i sve se više udaljavamo od tog tragiènog dana, oseæanje tuge æe trajati, ali æe se bol promeniti. Iduæi napred, neka nam uteha bude u tome da imamo jedni druge, da delimo nešto što je jedinstveno nama i da æemo zajedno smoæi dovoljno snage da bi se suoèili sa buduænošæu i izazovima sturašnjice.”

Senator Keri se upravo vratio sa petodnevne turneje tokom koje je posetio osam saveznih država, a u ponedeljak æe nastaviti svoju kampanju za osvajanje Bele kuæe.

XS
SM
MD
LG