Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://rds.yahoo.com/S=96062883/K=US+VISA+/v=2/SID=e/l=IVI/*-http://i-edukorea.com/images/us_visa.jpg">Propusti u procesu izdavanja viza - 2004-09-10


Zakonodavcima su predoèene zabrinjavajuæi propusti uprkos napretku ostvarenom zahvaljujuæi novom sistemu biometrijskog unošenja podataka stranih posetioca poput otiska prstiju, fotografije kao i druge tehnologije za stvaranje banke podataka o identitetu potencijalnih terorista. U izveštaju generalnog inspektora sekretarijata za unutrašnju bezbednost, Klarka Kenta Ervina, se navodi da novo postavljeni oficiri za bezbednost viznog režima koji rade u amerièkim ambasadama, nailaze na finansijske i organizacione teškoæe. Do sada je postavljeno svega deset takvih službenika, koji svi rade u amerièkoj ambasadi u Saudijskoj Arabiji. Ervin je na kongresnom pretresu ukazao na najkrupnije nedostatke u sprovoðenju novog programa:

“Sekretarijat za unutrašnju bezbednost nije osigurao da ti oficiri nauèe jezik, proðu obuku za detekciju lažnih dokumenata niti ih je uputio u tehniku razgovora sa podnosiocima molbi za vize. Samo jedan od tih novopostaljenih deset oficira govori arapski”.

Ervin je dalje upozorio da zabrinjava što još uvek nisu proverene sve vize izdate u Saudijskoj Arabiji pre 11. septembra 2001. i što i dalje postoji opasnost da sumnjive osobe ulaze u zemlju pomoæu izgubljenih pasoša amerièkih državljana. S druge strane, amerièke vladine agencije nastoje da održe ravnotežu izmeðu potrebe pooštrenih mera bezbednosti i želje da se pruži gostoprimstvo stranim posetiocima. Neki amerièki zakonodavci brinu da se preteruje u ogranièavanju ulaska stranaca u zemlju. Pomoænik Državnog sekretara za bezbednost granica i transporta, Stuart Verder na važnost da amerièke granice ostanu otvorene za strane goste:

“Moguænost da studenti, nauènici, turisti i poslovni partneri posete Sjedinjene Države od kljuène je važnosti za našu zemlju. Ukoliko bi se takva putovanja ometala, bilo da se ljudima nepravedno odbije viza ili zbog toga što stranci procene da je isuviše komplikovano putovati u Ameriku, uslediæe katastrofalne posledice po našu privredu -- kratkoroèno, a možda i dugoroèno. Moguænost da strani posetioci dolaze u našu zemlju od kljuène je važnosti za širenje demokratije, daljeg nauènog razvoja i promovisanje imidža Amerike u svetu.”

Najnoviji pretres u Kongresu podstaknut je nalazom nezvisne komisije koja je ispitivala okolnosti pod kojim je došlo teroristièkih napada 11. septembra da su propusti u procesu izdavanja viza olakšali ulazak terorista u Sjedinjene Države.

XS
SM
MD
LG