Linkovi

Holivudski piloti-kaskaderi hvataju deliæe Sunca - 2004-09-01


Veæ dve nedelje, posade dva helikoptera uvežbavaju iznad jedne pustinje u državi Juta, hvatanje kapsule sa malim padobranom. Kada se osmog septembra to bude stvarno desilo, kapsula æe nositi zrnca materije sa sunca, prikupljena od strane amerièke svemirske sonde Dženesis. Ta letelica, koja je 27 meseci kružila medjuzvezdanim prostorom, više od milion kilometara od zemlje, uskoro æe uæi u zemljinu orbitu i izbaciti padobran sa kapsulom. Dva helikoptera èekaæe spremna, na tri hiljade metara iznad zemlje, kako bi jedan od njih uhvatio padobran specijalnom hvataljkom prièvršæenom za šest metara dugaèku motku. Jedan od pilota, koji najèešæe obavljaju kaskaderske letove radi snimanja spacijalnih filmskih efekata, Den Radert, kaže da ovaj poduhvat predstavlja poseban izazov:

”To je èast, a istovremeno i deo istorije vazduhoplovstva. Biæe to prvi put da æe u vazduhu biti uhvaæeno telo stiglo iz svemira.“

Nauènici sa nestrpljenjem oèekuju pošiljku, velièine kamionskog toèka, ispresecanu šestougaonim komorama poput uvelièanog pèelinjeg saæa, u kome su uhvaæene atomske èestice izbaèene velikom brzinom sa površine sunca. Nauènika NASAe Dejvid Lindstrom kaže da æe dobijene informacije biti znatno drugaèije od onih koje sadrže meteori ili kamenje sa meseca:

”Ne znamo mnogo o sastavu sunca, èija masa èini 99 odsto mase èitavog sunèevog sistema. Dženesis æe nam dati upravo to - uzorke sunca koji æe nam dati precizan uvid u elemente i izotope našeg sunèevog sistema.“

Piloti helikoptera koji æe hvatati padobran sa Dženesisa, kažu da manevar neæe biti lak. Ako im ne podje za rukom, kapsula æe pasti u pustinju brzinom od oko 14 kilometara na èas, i možda fatalno oštetiti uzorke. Džordž Karlajl, glavni navigator za sondu Dženesis, ovako to objašnjava:

”Ako bi pala na potpuno ravnu, pešèanu površinu, verovatno ne bi pretrpela nikakvo ošteæenje. Ali, ako bi pala na neku od mnogih planina u tom podruèju, mogla bi da udari u tvrdu stenu i uzorci bi mogli da budu teško ošteæeni.“

Ipak, ako sve bude u redu, nauènici kažu da bismo o prvim nauènim rezultatima ove misije mogli da èujemo kroz šest meseci.

XS
SM
MD
LG