Linkovi

Nova plastika sa svojstvima magneta - 2004-09-01


Britanski nauènici objavili su da su razvili prvi praktièni plastièni magnet. Iako je još 2001 godine, jedan nauèni tim sa Univerziteta države Nebraska pokazao da je moguæe praviti magnete od plastike, njihov magnet je imao magnetna svojstva samo pri vrlo niskim temperaturama, što ga je èinilo nepraktiènim. Novi plastièni magnet, razvijen na Univerzitetu u Daramu, privlaèi gvoždje i na svakodnevnoj temperaturi. Nauènici su bili u stanju da sa njim podignu opiljke gvoždja u laboratoriji. Novi magnet je zapravo polimer sastavljen od dva jedinjenja sa neobiènim svojstvima. Magnetizam normalno nastaje kada se elektroni u namagnetisanom gvoždju poredjaju u istom smeru. U plastici, taj efekat se dobija usmeravanjem naelektrisanih èestica zvanih slobodni radikali. Iako je plastièni magnet znatno slabiji od pravog magneta, nauènici kažu da bi njegova jaèina mogla da se poboljša i da bi takav materijal mogao da nadje široku praktiènu primenu. Na primer, njime bi mogli da se presvlaèe kompjuterski èvrsti ili hard diskovi, što bi im poveæalo kapacitet i uèinilo ih još jeftinijim nego sada. Takodje se predvidja široka primena u medicini, jer ljudski organizam mnogo redje odbacuje plastiène od metalnih predmeta.

XS
SM
MD
LG