Linkovi

Dok Grci èiste za proteklom Olimpijadom, Italijani i Kinezi spremaju se za nove - 2004-08-31


Za manje od 18 meseci olimpijski plamen ponovo æe goreti, ovog puta za sportiste koji æe se takmièiti na Zimskim olimpijskim igrama u Torinu, 2006. godine. U organizacionom komitetu ovih igara je i Evelina Kristilin.

«Mi smo veoma sreæni i ponosni što smo dobili organizaciju Igara»

Organizatori Igara u Torinu susreæu se sa sliènim problemima, kakve je od samog poèetka priprema morala da rešava Atina, kao što su kašnjenja graðevinskih radova i slaba prodaja karata. Meðunarodni olimpijski komitet neprestano vrši pritisak na Torino da pokaže «oseæaj za hitnost» u pripremama za takmièenje. Ipak, organizatori Igara u Torinu veruju da æe biti spremni.

Na drugom kraju sveta, Peking se priprema da bude domaæin narednih Letnjih olimpjskih igara, kroz èetiri godine. Od dana kada je Kina dobila organizaciju, zapoèela je transformacija kineske prestonice. Grade se novi auto-putevi, podzemna železnica i staze za šetnju, dok su radovi na novim olimpijskim borilištima znatno odmakli. Toliko novca je uloženo u pripremu grada za Igre, da je ekonomija postala pregrejana. Organizatori su bili prinuðeni da uspore.

Za kinesku vladu, ove igre su više od sporta. Igre u Pekingu treba da ustolièe Kinu kao nadolazeæu svetsku silu. Nekadašnji predsednik MOK-a, Huan Antonio Samaran, veruje da æe Kina uživati sliène beneficije kao i Južna Koreja, posle Igara u Seulu 1988. godine.

«Kada smo organizovali Igre u Koreji, oni nisu imali diplomatske odnose sa pola sveta. Posle Igara, Koreja je postala normalna zemlja koja saraðuje sa svima i što je veoma važno, dostigla je odreðenu ekonomsku moæ, što æe biti sluèaj i sa Pekingom.

Buduæi kineski olimpijci spremni su za naporan rad. Hiljade mladih sportista na državnim sportskim akademijama uèe poteze koji bi jednog dana mogli da im donesu olimpijsku slavu. Ovi takmièari, koji imaju svega šest godina, pokazuju plikove i žuljeve od treninga. I kao pravi olimpijski šampioni, veæ su nauèili da se uz smeh bore protiv bola.

XS
SM
MD
LG