Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://us.news2.yimg.com/us.yimg.com/p/afp/20040828/capt.sge.eov45.280804001448.photo00.default-372x274.jpg">Predsednik Buš najavio niz mera za reformu obaveštajnih službi - 2004-08-28


Predsednik Buš juèe je preduzeo prvi korak ka temeljnoj reformi amerièkih obaveštajnih službi. Kako izveštava dopisnik Glasa Amerike iz Bele kuæe, Pola Volfson, ova njegova akcija deo je nastojanja da se poboljša naèin prikupljanja obaveštajnih informacija posle propusta uèinjenih uoèi teroristièkih napada na Sjedinjene Države, 11. septembra 2004.

Reformisanje obaveštajnih službi biæe težak, dugotrajan, a možda i kontroverzan proces. Veæi deo tog posla leži na Kongresu koji æe morati da izmeni mnoge zakone u vezi sa prikupljanjem informacija. Ali kako je Bela kuæa pod pritiskom javnosti da poène nešto da preduzima, predsednik Buš èini ono što može u okviru svojih ovlašæenja, pa je u skladu sa tim juèe potpisao niz mera pripremajuæi teren za obiman paket reformi. Na primer, preduzeo je akciju za bolju koordinaciju rada obaveštajnih službi koje rade za civilni deo vlasti. Za sada, direktor Centralne obaveštajne agencije - CIE - dobiæe proširena ovlašæenja nad svim njenim operacijama. Ali, kako kažu funkcioneri Bele kuæe, vremenom æe ta ovlašæenja preæi u nadležnost novoosnovane funkcije nacionalnog direktora za obaveštajne službe.

Tu ideju predložili su èlanovi komisije koja je istraživala okolnosti teroristièkih napada 2001. godine, a odobrio ju je i Bušov protivnik na predsednièkim izborima, demokratrski kandidat Džon Keri.

Funkcioneri Bele kuæe kažu da æe odluka o privremenom proširenju ovlašæenja direktora CIE ojaèati osnovu za reforme. Inaèe, predsednik Buš je juèe potpisao i druge predsednièke naredbe, koje se odnose na osnivanje Nacionalnog centra za kontraterorizam i na poboljšanje razmene informacija medju razlièitim obaveštajnim službama.

Oèekuje se da æe se i Kongres pozabaviti ovim pitanjima kada se poèetkom septembra bude vratio sa letnjeg raspusta. Senatori æe takodje odluèivati o tome da li da odobre imenovanje Bušovog kandidata, kongresmena Portera Gosa, za novog direktora CIE. Gos, republikanac sa Floride, do nedavno je u Predstavnièkom domu služio kao presedavajuæi odbora za obaveštajne aktivnosti.

XS
SM
MD
LG