Linkovi

18. avgusta 1920. godine usvojen XIX amandman na Ustav SAD - 2004-08-19


18. avgusta 1920. godine, u amerièkoj državi Tenesi odobren je predloženi XIX amandman na Ustav SAD, kojim je ženama u Americi dato pravo glasa. Time je bila završena nacionalna debata koja je trajala više od jednog veka. Naime, godine 1787. Ustavom SAD svakoj od država unije dato je pravo da samostalno regulišu propise vezane za glasanje. Veliki broj država dao je pravo glasa samo belcm muškarcimaa, i to samo onima koji su posedovali imanje. Meðutim, 1869. godine, XV amandmanom odredjeno je da rasa ne može da bude faktor na osnovu koga se daje pravo glasa, te su to graðansko pravo dobili i crnci. Kampanja da se ženama da pravo glasa konaèno je uspela kada su u amerièki Ustavu unete sledeæe reèi.

"Pravo gradjana SAD da glasaju ne može da bude uskraæeno niti uslovljeno, niti od strane SAD niti od strane bilo koje pojedinaène države, samo na osnovu pola."

Iako su neke države veæ tada omoguæavale ženama da glasaju, u veæini država to je još uvek bilo ilegalno. XIX amandman je promenio dotadašnju praksu -- i amerièku politiku -- upravo pred predsednièke izbore 1920. godine.

XS
SM
MD
LG