Linkovi

Iraèka istorijska konferencija - 2004-08-19


Iz Iraka pristiže žamor demokratske rasprave.

“Dva iraèka graðanina se otimaju za mikrofon. Oni su dvojica od više od hiljadu delegata koji su prisustvovali otvaranju iraèke Nacionalne konferencije. Na konferenciji su se okupili predstavnici svih iraèkih verskih, nacionalnih i politièkih organizacija. Delegati su pozvani da izaberu èlanove prelazne Nacionalne skupštine, koja æe nadzirati Prelaznu vladu premijera Ijada Alavija do održavanja nacionalnih izbora u januaru iduæe godine. Ijad Alavi je pozdravljajuæi delegate na konferenciji, istakao da je ona prvi korak ka - kako se izrazio - “horizontima dijaloga”.

“Vaše blagosloveno prisustvo je izazov za snage zla i tiranije koje žele da unište ovu zemlju”, rekao je Alavi. Na konferenciji, èiju organizaciju su pomogle i Ujedinjene nacije, uèestvovao je i novi predstavnik Svetske organizacije u Iraku, Ašraf Džehangir Æazi.

“U vašoj zemlji su nastali prvi zakoni. Prema tome, Irak je svakako u stanju da stvori civilno društvo koje se pridržava vladavine zakona i odbacuje politièko bezakonje i nasilje”, rekao je Æazi. Prvog dana konferencije, eksplozije iz obližnjeg buntovnièkog napada su protresle konferencijski centar, ali to nije pokolebalo delegate, uprkos tome što su i neki od njih mogli da budu mete terorista. Jedan od delegata sa severa Iraka, rekao je da smatra da je uèestvovanje na ovom skupu ispravno.

“Neko mora da pokrene demokratiju. Ona mora da poène u nekom trenutku. Rekao bih, šta god da se prièa o tome, da je to pozitivan korak u pozitivnom smeru”, rekao je ovaj delegat. Iraèki predsednik u prelaznom periodu, Gazi Javer, onima koji odbijaju da uèestvuju u politièkom procesu u Iraku, uputio je sledeæu poruku: “Iako možemo imati razlièito mišljenje”, rekao je iraèki predsednik, “mi se klonimo onih koji su voljni da upotrebe nasilje da bi preuzeli vlast. Svako ko koristi nasilje kao metod, delovaæe protiv interesa Iraka.”

XS
SM
MD
LG