Linkovi

Sjedinjene Države promovišu slobodnu trgovinu - 2004-08-19


Na isti naèin na koji je ekonomska politika Sjedinjenih Država posle drugog svetskog rata pomogla da demokratija pusti koren u zapadnoj Evropi i Japanu, solobodna trgovina može da doprinese jaèanju krhkih demokratija u centralnoj i južnoj Americi, Africi i Aziji. Predsednik Džordž Buš je rekao da slobodna trgovina “nije samo ekonomska prilika, nego moralni imperativ”.

“Jedno od velikih ekonomskih dostignuæa posle završetka hladnog rata, jeste uspeh koji je slobodna i poštena trgovina postigla u uzdizanju siromašnih u svetu, buðenju nade u svetu beznaða, unapreðenju slobode meðu ugnjetenima u svetu i stvaranju novih radnih mesta kod kuæe i u inostranstvu. Mi podržavamo slobodnu i poštenu trgovinu, jer ona ima moæ da stvori novo bogatstvo u raznim zemljama i nove moguænosti za milione ljudi. Otvorena trgovina je zdrava politika. Ona stvara nova radna mesta i poboljšava životni standard i smanjuje potrošaèke cene”, rekao je amerièki predsednik.

Sjedinjene Države zbog toga promovišu slobodnu trgovinu širom sveta. Predsednik Buš je potpisao zakonski predlog o slobodnoj trgovini izmeðu Sjedinjenih Država i Australije. Takoðe, Dominikanska Republika, potpisavši Centralnoamerièki sporazum o slobodnoj trgovini, pridružila se Sjedinjenim Državama, Kostariki, Salvadoru, Gvatemali, Hondurasu i Nikaragvi. Sjedinjene Države veæ imaju sliène sporazume sa Izraelom, Kanadom, Meksikom, Jordanom, Èileom i Singapurom. Osim sa Australijom i državama Centralne Amerike, Sjedinjene Države su nedavno sklopile trgovinske ugovore sa Bahreinom i Marokom, a u toku su pregovori sa Kolumbijom, Ekvadorom, Peruom, Panamom, Tajlandom, Bocvanom, Namibijom, Lesotom, Svazilendom u Južnoafrièkom Republikom. Predsednik Buš takoðe predlaže uspostavljanje amerièko-bliskoistiène zone slobodne trgovine, da bi ubrzao ekonomski napredak na tom podruèju. Meðutim, amerièki predsednik je istakao da æe slobodna trgovina biti moguæa jedino ako se sprovede i politièka i ekonomska reforma. “Zamenjivanjem korupcije i samougovaranja - slobodnim tržištem i poštenim zakonima”, rekao je predsednik Buš, “narod na Bliskom istoku æe uživati u napretku i slobodi. Širenjem trgovine i znanja po Bliskom istoku, davanjem jednakosti i ukazivanjem poštovanja ženama i uèvršæivanjem vladavine zakona, svim ljudima u tom regionu æe svanuti dan nove praviènosti i novog napretka”.

XS
SM
MD
LG