Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.physorg.com/newman/gfx/news/diskdrive.gif">Èitav život na jednoj kompjuterskoj disketi - 2004-08-16


Na obiènu kompjuterske diskete od tri i po inèa, koje veæ pomalo izlaze iz upotrebe, može da stane milion i 400 hiljada kilobajta podataka - otprilike jedna omanja knjižica ili nekoliko fotografija. Na sada široko rasprostranjene i popularne kompakt diskove, može da stane i mnogo više.

Nauènici se stalno trude da u što manji prostor smeste što više podataka. Jedan novi patent, zasnovan na nanotehnologiji, obeæava moguænost da se na jednu disketu od tri i po inèa smesti èak stotinu terabajta informacija. Kao primer, ta kolièina podataka mogla bi se opisati kao sve informacije koje jedna osoba primi u toku proseènog života.

Nanotehnologija je grana nauke koja se bavi promenama strukture materije na molekularnom nivou. Ova nova, atomska holografska nanotehnologija, predstavlja zapravo funkcionalan metod za progranmiranje molekularnih soèiva koja mogu da svetlo koje dolazi do njih reflektuju, promene ili propuste nepromenjeno. Propuštena svetlost pada na fotoosetljivi materijal i menja ga na molekularnom nivou. Drugim reèima, svaki molekul materijala nosio bi jedan bit informacije. Pretpostavlja se da bi ovakvi nanooptièki uredjaji mogli da služe za zapisivanje i èitanje ogromnog broja informacija, reda sto hiljada gigabajta. Sa današnjom tehnologijom, jedan takav disk koštao bi svega oko 45 dolara. Više pojedinosti naæi æete na adresi na našem sajtu, voanews.com/serbian.

XS
SM
MD
LG