Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src=" http://common.ziffdavisinternet.com/util_get_image/7/0,1311,i=71073,00.jpg ">Prenosa glasa putem Internet protokola - 2004-08-15


Ako je suditi po predlogu nezavisnih oditora, Kalifornija bi uskoro mogla da preðe na upotrebu takozvanog otvorenog softvera – poput Linuksa, kao i na upotrebu VOIP tehnologije – odnosno prenosa glasa putem Internet protokola.

Èlanovi komisije su tom prilikom ukazali da upotreba otvorenog softvera ne predstavlja samo finansijsku uštedu, veæ da organizacijama nudi i fleksibilnost da softver prilagoðavaju svojim potrebama, te da otvoreni softver pruža veæu bezbednost u odnosu na licencirani. Tim od 275 oditora je tom prilikom predložio, takoðe, da Kalifornija formira centralno odeljenje za tehologiju, koje bi trebalo da upravlja informacionom mrežom te amerièke savezne države. Takva organizacija trebala bi da omoguæi uštedu od èak 24 miliona dolara. Naravno, veliki broj slušalaca seæa se dana kada je objavljeno da su se susreli pokojni srpski premijer Zoran Ðinðiæ i vlasnik Majkrosofta, Bil Gejts.

Jedan od rezltata te posete bio je i sporazum izmeðu vlade Srbije i giganta iz Redmonda, kojim je regulisana upotreba Majkrosoftovih proizvoda u Srbiji. Veliki broj zagovornika upotrebe Linuksa u Srbiji, tada se – u diskusionim grupama - bunio da æe sporazum sa Majkrosoftom finansijski dosta koštati državu, a da za uzvrat neæe dobiti najsavremenija rešenja. Kao odgovor na takve stavove, kompanija Majkrosoft najèešæe voli da citira rezultate istraživanja koje je sprovela firma IDC – a finansirao Majkrosoft, èiji rezultati pokazuju da su Majkrosoftovi proizvodi, u 4 od 5 sluèajeva isplativiji, u odnosu na otvoreni softver. Što se Kalifornije tièe, konaènu odluku o eventualnoj primeni otvorenog softvera treba da donese guverner Arnold Švorceneger. Do tada, na sceni æe glavnu reè imati interesne grupe i pristalice jednog i drugog rešenja – rezultat tog odmeravanja snaga možda ukaže i na sudbinu najveæe softverske korporacije na svetu.

XS
SM
MD
LG