Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.whoi.edu/media/images/alvin_hrov_en.jpg">Posle 40 godina batiskaf Alvin dobija zamenu - 2004-08-13


Veæ 40 godina, amerièki batiskaf Alvin, omoguæava nauènicima da prodru u tajne mraènih okeanskih dubina. Zaronjavajuæi sa troèlanom posadom - pilot i dva nauènika - do dubine od 4 hiljade metara, Alvin je izmedju ostalog doprineo pronalaženju olupine Titanika, jedne izgubljene vodoniène bombe i geotermièkih ventila iz kojih na dnu okeana šiklja vrela voda - o novim vrstama životinja i biljaka i da ne govorimo. U medjuvremenu, druge zemlje su razvile savremenije batiskafe. Ruski i francuski mogu da zaronjavaju do dubine od 6 hiljada metara, a japanski èak do 6 i po. Sjedinjene Države sada poèinju gradnju nove, još neimenovane nauène podmornice, koja æe takodje moæi da roni do 6 i po hiljada metara, što znaèi da æe moæi da poseti 99 odsto dna svih okeana. Drugo znaèajno poboljšanje biæe u vidljivosti i rasveti, sa pet umesto tri prozora. Podmornica æe imati balast koji æe joj omoguæavati zadržavanje na bilo kojoj dubini, više prostora za posadu i teret i niz novih senzora i drugih instrumenata za prikupljanje podataka. Sposobnost manevrisanja biæe znatno poboljšana, a komunikacija sa prateæim brodom na površini brža i pouzdanija. Važno je i to da nov novi batiskaf neæe zahtevati znatnije modifikacije na prateæem brodu. Zamena za Alvin trebalo bi da bude spremna za zaronjavanje 2008. godine. Više pojedinosti o novoj nauènoj podmornici moæi æete da nadjete na adresi koja je na našem sajtu, voanews.com/serbian.

XS
SM
MD
LG