Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src=" http://www.wviz.org/weather/images/huricanes.jpg">Istoèna obala Sjedinjenih Amerièkih država priprema se za sezonu uragana koja poèinje u avgustu - 2004-08-10


Kada je uragan Lili pogodio južnu obalu Sjedinjenih Država 2002. godine prouzrokovao je malu štetu, zato što je postepeno slabio kako se približavao obali. Nauènici nisu mogli to da predvide.

Sada, oni misle da mogu da uèine više zahvaljujuæi sloju saharskog vazduha, koji duva iz pravca severne Afrike i sadrži dosta peska. Uragani koji su pogodili istoènu i južnu obalu Sjedinjenih država nastaju su iznad okeana u blizini afrièke obale. Meteorolog Džejson Danion kaže da sloj saharskog vazduha može da utièe na uragane.

«Prašina iz saharskog vazduha ustvari može da promeni mikrofiziku u oblacima i da smanji aktivnost uragana. Taj vazdušni sloj sadrži i vetrove sa vertikalnim udarima koji mogu da oslabe uragan», kaže meteorolog Džejson Danion.

Praæenje uragana u njegovoj borbi sa slojem saharskog vazduha govori nauènicima kada i da li æe oluja da se pojaèa. Novi satelitski sistemi olakšavaju istovremeno praæenje olujnog sistema i vazdušnog sloja.

« Možemo da pratimo sloj saharskog vazduha koji je ovde prikazan narandžastom i žutom bojom i uragan Erin, i kao što možete da vidite, sistem ustvari dolazi obavijen slojem saharskog vazduha. I to bi moglo da da odgovor zašto taj sistem najpre slabi, dok kasnije tokom vremena možete da uoèite da Erin probije sloj saharskog vazduha i zatim ubrzano preraste u snažniji uragan», kaže Džejson Danion.

Sledeæi korak za istraživaèe je da nauèe više o sloju vazduha, i kakvu on interakciju ima sa uraganima. To æe im dati bolje ideje o tome kada i da li æe se uragan pojaèati i postati opasniji za ljude koji žive u podruèjima duž atlantske obale Amerike.

XS
SM
MD
LG