Linkovi

Timoti Burger: Amerièke obaveštajne službe i pravosudni organi nastoje da na bolji naèin analiziraju i presretnu poruke terorista - 2004-08-07


Saradnik i struènjak za terorizam amerièkog èasopisa “Tajm”, Timoti Burger, u razgovoru sa našim kolegom Brankom Mikašinoviæem, osvrnuo se na moguænost ogranièenja ili eleminisanja inostranog terorizma u SAD.

Burger:To je težak problem, pošto SAD imaju porozne granice, kako na severu prema Kanadi, tako i na jugu prema Meksiku, mada su poslednjih godina mere kontrole pooštrene pri prelasku granica da bi se spreèili ilegalni ulasci u ovu zemlju. SAD su slobodna zemlja i omoguæavaju slobodan dolazak stranih posetilaca, ali je u procesu proveravanja identiteta èesto teško razlikovati dobre od loših momaka. Imigraciona služba, na primer, nastoji da unapred kompjuterski dobije ili izradi profil osoba za koje se sumnja da bi mogle da budu povezane sa teroristièkim aktivnostima i na njih se usmerava pažnja. Pored toga, vlasti nastoje da provere taènost putnih dokumenata takvih osoba da bi se ustanovilo da li su ih strane ili domaæe obaveštajne službe identifikovale kao potencijalne ili stvarne teroriste.

Glas Amerike:Iz kog razloga teroristi imaju za metu amerièku privredu i finansijske institucije?

Burger:Islamski ekstremisti, koji saèinjavaju veæinu terorista, ne vole amerièki naèin života i amerièku spoljnu politiku. Islamskim ekstremistima se uglavnom ne dopada kako se mi odnosimo prema izraelsko-palestinskom konfliktu, Iraku, itd. i zbog toga su od SAD stvorili simbol zla. Amerièki naèin života i amerièka privreda su mnogima od njih simbol amerièke vitalnosti i oni zbog toga stavljaju na metu privredne i finansijske objekte, kao što je to bio sluèaj kada je izvršen napad na Svetski trgovinski centar. U tom sluèaju je napadnut simbol amerièke ekonomske moæi i ta akcija je imala negativne posledice za amerièku privredu.

Glas Amerike:Najveæi broj komunikacija Al Kaide dolazi putem Interneta. Da li postoji naèin da se preko Interneta i drugih komunikacijskih medija udje u trag izvorima terorizma?

Burger:Amerièke obaveštajne službe i pravosudni organi nastoje da na bolji naèin analiziraju i presretnu poruke terorista. Medjutim, kao što znate, desetine miliona poruka predje preko Interneta svakog dana, a stalno se stvaraju novi veb sajtovi na raznim jezicima i pod raznim šiframa. Veoma je teško pratiti poruke malog broja ljudi koji su teroristi. Medjutim, obaveštajne službe su angažovane na tom poslu, na presretanju i dešifrovanju poruka, prisluškivanju sumnjivih telefonskih razgovora i tako dalje. Ipak, treba shvatiti da æe borba protiv terorizma biti dugotrajan proces u kojem se nijedna strana neæe predati. Nestankom starih dolaze novi teroristi i organizacije, ponekad buèno, a ponekad nevidljivo i tajno i borba protiv njih bi mogla da potraje više decenija.

XS
SM
MD
LG