Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://rds.yahoo.com/S=96062883/K=Super+Mic/v=2/l=IVI/*-http://article.pchome.net/2003/02/02/super_r9500pro_memory.jpg">Testiranje aviona uz pomoæ mikrofona - 2004-08-05


Konstruisanje putnièkih i drugih aviona veoma je komplikovan proces, a kada je avion sagradjen poèinje takodje kompikovan proces provere svih njegovih sklopova.

Inženjerima u tome sve èešæe pomažu specijalni mikrofoni koji se ugradjuju na prosto neverovatna mesta, kako bi beležili skoro neprimetne ili veoma snažne vibracije. Kompjuteri beleže i grafièki prikazuju te vibracije, omoguæavajuæi detaljnu analizu. Kada je evropski koncern Erbas nedavno želeo da ispita mehanièka naprezanja na spoljnoj površini trupa svog novog modela putnièkog džambo-džeta, obratio se specijalizovanoj danskoj firmi Bril i Kjar. Njen, takozvani površinski mikrofon, sagradjen od titanijuma, ima debljinu od svega dva i po milimetra i može da izdrži neverovatne napore - vetrove, turbulencije, kišu i grad, pa i deterdžente za uklanjanje leda sa avionskih krila. Istovremeno, osetljiv je za sve zvukove, od 5 do 20000 herca. Ovaj supermikrofon, sada se koristi i u ispitivanjima novih metoda za ublažavanje gromoglasnog zvuka koji izazivaju avioni prilikom probijanja zvuènog zida. Kao što je poznato, posle penzionisanja Konkorda, na svetu više nema nadzvuènih putnièkih aviona. A i sam Konkord je dostizao brzinu zvuka tek visoko nad Atlantikom, kako ne bi uznemiravao ljude na zemlji. Medjutim, konstruktori aviona i dalje razmišljaju o gradnji nadzvuènih putnièkih letelica koje bi bile tiše od Konkorda.

XS
SM
MD
LG